AKAYI ndawo ekubeni uMengameli weNFP uNkk Zanele Magwaza-Msibi obezifikele emahhovisi eSolezwe izolo ephelezelwa uNobhala weqembu uSolwazi Nhlanhla Khubisa emuva kokuvakashela izikhungo zokubhalisela ukuvota izolo
UMHOLI weNFP uNkk Zanele Magwaza-Msibi uziphendulele kumholi we-EFF uMnuz Julius Malema othe kumele amiswe ekubeni yiPhini likaNgqongqoshe wezeSayensi nobuChwepheshe ngenxa yesimo sempilo emuva kokushaywa yisifo sohlangothi.

UMalema ekhuluma emsakazweni ozinze eGoli, iPower FM noJJ Tabane ongumethuli wohlelo, uthe waze wakhuzwa ngamanye amalungu ale nhlangano ngesikhathi elibeka ngembaba elokuthi uNkk Magwaza-Msibi uholela into engekho ngoba isimo sakhe asisavumi ukuthi asebenze. UMalema uveze ukuthi abaholi abasebenza naye kuleli qembu bakhale ngokuthi ukhombisa ukungabi nazwelo esimeni esibhekene nomengameli weNFP.

UNkk Magwaza-Msibi, obezifikele mathupha izolo emahhovisi eSolezwe, uziphendulele kokushiwo uMalema ngaye. Ekhuluma ngomlomo kaNobhala Jikelele weNFP uSolwazi Nhlanhla Khubisa, uthe inkinga yamaqembu aphikisayo anjenge-EFF wukuthi awazihluphi ngokubabuza bona njengeqembu kodwa avele akhulume nje.

UNkk Magwaza-Msibi ubekhulunyelwa uKhubisa ngenxa yokuthi kusenzinyana ukukhuluma kuyena ngenxa yokugula.

“UMagwaza-Msibi kuningi akwenzela umnyango njengePhini lezeSayensi nobuChwepheshe, ziningi izindawo azihambelayo esiza abafundi. Okunye okuhle ukuthi wakhethwa obengumengameli uJacob Zuma kanti noMengameli omusha uMnuz Cyril Ramaphosa akazange asho lutho ngaye njengoba ekade ethula iKhabhinethi entsha,” kuchaza uKhubisa.

Ngesikhathi kukhuluma uKhubisa, uNkk Magwaza-Msibi ubelokhu enqekuzisa ikhanda ekhombisa ukuthi uyavumelana nokushiwo unobhala wakhe.

UNkk Magwaza-Msibi ubevakashele Isolezwe ngemuva kokuthi eqede umjikelezo wakhe wokugqugquzela abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngaphambi kokuthi kuvalwe izikhungo izolo ngo-5 ntambama.

Izolo ukhombise obukhulu ubungcono, naye wakuqinisekisa lokho.