Xhumana neSolezwe

Ngixumana kanjani neSolezwe?
Ungaxhumana nethimba leSolezwe uma unodaba ofisa ukuthi lushicilelwe, unomkhiqizo ofisa ukuwukhangisa noma ufuna ulwazi ngokusatshalaliswa kwephepha endaweni yangakini. Thumela umlayezo [email protected]

UNobhala - Pearl Magwaza 031 308 2741

UMhleli - Thulani Mbatha 031 308 2734

IPhini loMhleli - Khulekani Ngcobo 031 308 2793

UMhleli weziNdaba - Bawinile Ngcobo 031 308 2759

UMhleli wezeMidlalo - Lungile Majoka 031 308 2754

UMdidiyeli oMkhulu - Lungile Landela 031 308 2708

Abahleli bangempelasonto

UMhleli - Zwelakhe Ngcobo 031 308 2764

UMdidiyeli omkhulu - Nobesuthu Mofokeng 031 308 2752

UMhleli wezindaba - Nonhlanhla Shangase: 031 308 2787

UMhleli wezemidlalo - Nhlanhla Sithole 031 308 2786

Isolezwe Online - Nonkululeko Nhlapo 031 308 2797
Umkhangisi nomsabalalisi weSolezwe - Phumi Mkhize 031 308 2663
Legal Advertising: Linda Nxumalo
Email: [email protected]