ABAMMELI baMengameli Cyril Ramaphosa ngoLwesibili batshela iNkantolo eNkulu yasePitoli ukuthi ngeke baphikisane nesicelo sokuba kucutshungulwe ulwazi olwatholwa ikhomishini kaJaji Willie Seriti ngodaba lokudayiswa kwezikhali. 
Izinhlangano ezimbili, iCorruption Watch ne-Right2Know zifake lesi sicelo enkantolo. 
Lezi zinhlangano ziveze namhlanje ukuthi ikhomishini yadukisa umphakathi yaphinde yaziba ubufakazi ngenkohlakalo. 
Lesi sicelo sifika nje sekudlule iminyaka engaphezu kwemithathu uJaji Seriti esolwa ngokungahambisi kahle kule khomishini.
 Lekhomishini yasungulwa ngo-2011 ukuze izophenya inkohlakalo nokukhwabanisa odabeni lokuthengwa kwezikhali. 
U-Advocate Geof Butlender, omele lezi zinhlangano zombili uthe, uSeriti wahluleka ukuphenya izinsolo ezazibhekiswe kosopolitiki, amalungu ekhabhinethi ngesikhathi kusaphethe uMengameli Thabo Mbeki, kubona ekukhona nekuthiwa bathola izimoto ngesaphulelo ngenxa yokubamba iqhaza odabeni lokuthengwa kwezikhali. Ngo-2016 umbiko wekhomishini wakhishwa owayenguMengameli, uJacob Zuma. Kulombiko kwavela ukuthi abukho ubufakazi bokuthi kukhona abafumbathiswa nabakhokhelwa ngenxa yama-billions ekwathengwa ngawo izikhali. 
Izindleko zekhomishini kaSeriti zaba ngaphezulu kuka-R137 million. Ukuphuma kwesinqumo senkantolo ngalesi sicelo kugodliwe.