USIHLALO we-ANC KwaZulu-Natal uMnuz Sihle Zikalala, uDkt Nkoszana Dlamini Zuma ophakanyiselwe kwesobumengameli we-ANC ngoDisemba nephini likaSIhlalo le-ANC uMnuz Willies Mchunu bebambene ngezandla betshengisa ubumbano
OPHAKANYISELWE kwesobumengameli kwi-ANC, uDkt Nkosazana Dlamini Zuma usebonge isifundazwe saKwaZulu-Natal ngokumphakamisela kulesi sikhundla, wanxusa ukuthi amalungu aziphathe kahle angaxabani engqungqutheleni yokukhetha ubuholi eqala ngelizayo.

UDkt Dlamini Zuma ubuye wexwayisa amalungu ngokuthi angaculi ngabaholi abathile kodwa acule amaculo e-ANC, agqoke izinto ze-ANC hhayi ezinabaholi abathile.

“Uma abantu beye engqungqutheleni kumele baphephe. Imindeni yabo isuke ibavumele ukuthi bahambe ngoba inethemba lokuthi bazophepha, akumele ibe nexhala lokuthi ngeke baphephe,” kusho uDkt Dlamini Zuma.

Ukusho lokhu kuvalwa ingqungquthela yezinsuku ezimbili ebise-Olive Convention Centre, iProvincial General Council.

Uthe abantu uma bephikisana ngamaphuzu abakwenze lokho ngokuthula hhayi ngokulwa. Ugcizelele elokuthi labo abahluliwe kumele bamukele, beseke labo abawinile.

“I-ANC kumele kube iyona ezophumelela. Uma sekuphumelele abathile akusasho lutho ukuthi wena ubungabaphakamisanga, asibumbane sonke,” kusho uDkt Dlamini Zuma.

Unxuse ukuthi kuhlonishwe abaholi kule ngqungquthela.

USihlalo we-ANC esifundazweni uMnuz Sihle Zikalala, ushumayele eyobumbano kule ngqungquthela eseNasrec eqala ngoDisemba 16 kuya kuDisemba 20.

Unxuse ukuthi kungaculwa amaculo aseka abaholi abathile kule ngqungquthela.

“Kumele sikusho lokhu, akumele kuculwe amaculo eseka abaholi abathile engqungqutheleni, akuculwe amaculo e-ANC. Uma sekukhethwe abaholi abazosihola, asibeseke sibumbane,” kusho uZikalala.

Uthe ukuphakanyiswa kukaDkt Dlamini Zuma kuqeda konke ukuqagula obekukhona bokuthi i-ANC esifundazweni ayibumbene.

Uqhube wathi njalo ngoJanuwari 1 baphakamisa ifulegi lomholi we-ANC ngakho nangonyaka ozayo bazokwenza okufanayo noma kungathiwa kuwine bani eGoli.

Uchaze eyezinkulumo ebezisabalele zokuthi uMengameli Jacob Zuma uzokhuluma kule ngqungquthela njengoba ebeseThekwini.

Kule ndawo bekugcwele onogada bakamengameli okwenzeka uma ezofika.

“UMengameli Jacob Zuma ubeze komunye umcimbi kahulumeni eThekwini. Asiyicacise le ukuthi usebuyele eGoli ukuze ayokhuluma engqungqutheleni kazwelonke yeSasco,” kusho uZikalala.

Uchithe nabebesabalalise ezinkundleni zokuxhumana ukuthi ingqungquthela yesifundazwe isibhuntshile wathi yinto engekho leyo njengoba isongwe ngempumelelo izolo ntambama.