KUSUKA kwesokunxele yisikhulumi sosuku kwiNtandokazi, uDkt Stella Khumalo, uNkk Slindile Khanyile, uMhleli weSolezwe, uNksz Nolwazi Malimela, ongummeli, noNkk Zodwa Mchunu onyinkosikazi kaNdunankulu wesifundazwe

ABESIVAZANE abangabuki abantu abasezikundleni eziphezulu bacabange ukuthi ababhekani nobunzima. Lokhu kushiwo nguDkt Stella Khumalo obeyisikhulumi sosuku emcimbini Intandokazi ngoMgqibelo. 

UDkt Khumalo, oyisikhulu esiphezulu eShaka Marine World, uxoxe ngezigigaba ezibuhlungu asedlule kuzo azibize ngeziqephu asengabhala ngisho incwadi ngazo. Utshele abesifazame ngokuhlukumezeka kwakhe emshadweni.

Uthe izigigaba zaqala engakashadi emuva kokuduka kukayise esibhedlela ayelaliswe kuso, kwatholakala isidumbu sakhe esigangeni emuva kwesonto. Uchaze nangendlela abona unina ehlukumezeka ngayo emshadweni, athe kwamenza wangafisa ukushada nendoda efana noyise.

“Ngakhulela emndenini ongasokoli ngoba umama wayenguthisha, wathenga imoto kodwa yayiduma kuphela uma kuthanda ubaba owayengakwazi nokushayela. Ngafunga ukuthi ngeke ngiyishade indoda efana nobaba kanti angibuzanga elangeni. Umyeni wami esengishayile ngelinye ilanga, wake wathi angibhale incwadi ngivalelise kwabakithi esebeke nesibhamu eduze,” kusho uDkt Khumalo.

Uthe enamasonto amathathu eqale umsebenzi eShaka Marine indodana yakhe eyayidlala i-rugby yalimala engozini yemoto yalala esibhedlela izinyanga eziyisihlanu. Kumanje ikhubazekile emuva kokulimala umgogodla.

“Ngixoxa ngalokhu ukuze nazi ukuthi yizimo ezinzima ezikwenza uqine. Ningabuki umuntu esesikhundleni esiphezulu bese nicabanga ukuthi konke kumhambela kahle. Okubalulekile wukuthi kuzo zonke izimo akukho okungenzeki.”

Kulo nyaka umcimbi ubuhambisana nesiqubulo esithi #Sekwanele esihambisana nomkhankaso weSolezwe wokulwa nokuhlukunyezwa kwabesifazane.

Abantu abebekwiNtandokazi, ebixhaswe abakwaSpekko, bahambe bethwele izipho ezinhlobonhlobo. UNkk Zanele van Zyl, ongumpheki kwaSpekko, ukhombise kafushane izindlela zokupheka wase enikeza namacebo.

Uhlelo beluphethwe ngumsakazi woKhozi FM, uDudu “Lady D” Khoza.

Ummeli ozimele uNksz Nolwazi Malimela ululeke abesifazane ngokuthi bangawusebenzisa kanjani umthetho ukuzivikela. Uchaze nangezinhlobo zokuhlukunyezwa wathi abanye bahlukunyezwa nangokwemali.

UMhleli weSolezwe, uNkk Slindile Khanyile, ubonge abesifazane ngokuphuma ngobuningi minyaka yonke.

“Ngiyacela ukuthi uma siphuma la siqhubeke nokushumayela ivangeli lokulwa nokuhlukunyezwa kwabesifazane. Kumele sifundise namadodana ethu ngalesi sihlava. Njengoba sisanda kuba nomkhuleko weSekwanele sifisa ukuthi sigcwalise iMoses Mabhida uma sesihlela omunye.”

Umcimbi uvalwe uHlengiwe Mhlaba oshukumise inkundla eqhulula amanoni ezingoma zakhe zokholo. Umcimbi uzoba khona futhi ngoSepthemba.