UNKSZ Vera Shaba ongomunye wosomabhizinisi bakuleli abafakwe ohlwini lwephephabhuku iForbes, okuzoqhakanjiswa amagalelo abo engqungqutheleni ezoba seThekwini ngonyaka ozayo. Isithombe: FACEBOOK

KULINDELEKE abesifazane bemikhakha ehlukene engqungqutheleni enkulu e-Afrika, ezobe iqala ukusingathwa yiTheku ngonyaka ozayo.

I-Africa Forbes Leading Women Summit izoqondaniswa ne-International Women’s Day ngoMashi 8 eThekwini. NgoLwesihlanu kumenyezelwe ngokusemthethweni esithangamini nabezindaba eThekwini. Kulesi sithangami, uMnuz Sihle Zikalala, onguNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMnotho nezokuVakasha KwaZulu-Natal, uthe uyajabula ukuthi le ngqungquthela izobanjelwa esifundazweni.

Uthe lokhu kusho ukuthi isifundazwe sesizakhele igama ngokuba yinkundla yokuletha imicimbi ehlonipha amagalelo abesifazane abanohlonze.

Le ngqungquthela ezoba seNkosi Albert Luthuli International Convention Centre, izohambisana nomcimbi wokuklomelisa ngezindondo emikhakheni engu-12 kwabesifazane abavelele.

Kule mikhakha kubalwa owezesayensi, ezobuchwepheshe, ezamabhizinisi, ezobuciko neminye.

Kulindeleke ukuthi le ngqungquthela ibe yinkundla yokucobelelana kwabesifazane ukuthi baphumelela kanjani emikhakheni obekwaziwa ukuthi ngeyabesilisa.

UNksz Methil Renuka onguMhleli weForbes Africa neForbes Woman Africa, uthe abangabazi ukuthi le ngqungquthela izoba yimpumelelo futhi izoletha izinguquko ezinqala.

“Sizoba nezikhulumi ezivela emazweni ahlukene e-Afrika okuzohlomulisa bonke abazohambela le ngqungquthela.

“Siyakujabulela ukuthi unyaka nonyaka ingqungquthela iyakhula futhi siyanda nesibalo sabayithamelayo.

“Cishe iningi labesifazane abavelele e-Afrika seliyazi ukuthi le ngqungquthela izofika nezinto ezintsha kulona,” kusho uNksz Renuka.

Kule ngqungquthela kulindeleke ukuthi kube nezinkulumo ngezihloko ezahlukene, ezizokwethulwa yizikhulumi ezivelele emikhakheni ehlukene.

Lona unyaka wesine kubanjwa le ngqungquthela eqhakambisa ubuholi babesifazane emikhakheni ehlukene.

Kusukela yaqalwa le ngqungquthela ibiba seGoli. Njalo ngonyaka iphephabhuku iForbes ikhipha uhlu lwabesifazane abavelele emikhakheni eminingi ngokwamazinga neminyaka yabo.

NgoJuni nonyaka kukhishwe uhlu lwabangu-30 abaneminyaka engaphansi kuka-30 abavelele emikhakheni ehlukene yamabhizinisi e-Afrika.

Bakhona nabakuleli abafakiwe kulolu luhlu, okubalwa uMnuz Sihle Ndlela onenkampani iMajozi Bros Construction ayisungula noMnuz Simphiwe Majozi.

Kubalwe noNksz Vere Shaba ongumnikazi weShaba and Ramplin Green Building Solutions, okuyinkampani egxile kwezobunjiniyela nokuhlobisa izindlu ngaphakathi.

UNksz Shaba uke waba sohlwini lwabaqokwe kwiWomen in Excellence Awards for Young Achievers eGauteng. Inhloso yokukhipha lolu luhlu minyaka yonke, wukukhuthaza abanye besifazane abafuna ukungena ebhizinisini.