ONOMPEMPE uVictor Gomez, Zakhele Siwela noVictor Hlungwani bekhombisa umfaniswano wabo omusha oxhaswe abakwa-OUTSurance eSafa House, eGoli, izolo
KUVELE elomhlathi bethulwa imithwalo yenhlupheko nobubha onompempe abadlalisa imidlalo yePremier Soccer League (PSL) ngoxhaso lwezigidi oluzobhekana nezidingo zokwenza umsebenzi nokuthuthukisa abasemazingeni aphansi.

Izolo, inhlangano eyengamele ibhola eNingizimu Afrika, iSouth African Football Association (Safa), imemezele uxhaso lukaR50 million lweminyaka eyisihlanu oluvela enkampanini yomshwalense, i-OUTSurance eSafa House, eGoli.

Sekuneminyaka kunezikhalo ngokunganakekeleki konompempe okubonwa njengembangela yokuthi bagcine sebegwazisa. ISafa sekuneminyaka ihluleka ukukhokhela onompempe ikakhulukazi abasemazingeni aphansi njenge-ABC Motsepe League abagcina sebegitshezwa yizikhulu zamaqembu abasuke beyowadlalisa. Ngaphandle kwalokho abadlalisa kwi-Absa Premiership bantula inyumfomu obekuvela ukuthi iSafa ayizikhathazi ngokubanikeza entsha. Kusukela ngoMgqibelo emidlalweni yePremiership, onompempe bazogqoka imifaniswano yakwa-OUTsurance esikhundleni seyenkampani iNike okuvele ukuthi isigudluziwe. UVictor Hlungwani ukuthakasele ukuxhaswa kwabo.

“Emuva kweminyaka emithathu iSafa nathi isize yasikhumbula. Izimpahla zethu sezidabukile. Siyabonga kwiSafa nakwi-OUTsurance ngalokhu,” kusho uHlungwani.

Abanye onompempe abebekhona nguVictor Gomes, umsizi kanompempe uZakhele Siwela nonompempe wesifazane * -Akhona Makalima.

Nakuba iSafa ingakuqinisekisanga ukuthi lolu xhaso lungagcina luholela ekutheni onompempe bafuthe impempe ngokugcwele kwazise banemisebenzi abayenzayo eceleni kodwa lkuthenjwe ukuthi luzobhekana nazo zonke izidingo zonompempe ebezithwalwa ngamaqembu. I-OUTsurance vele ibaxhasile onompempe bebhola lombhoxo.

Iphini likamengameli weSafa, uRia Ledwaba, lithe asikho isidingo sokubuza ukuthi kungani uxhaso luthathe isikhathi kodwa kufanele kubongwe ukuthi selukhona.

“Kuhle ukuthi i-OUTsurance iqoke ibhola ukuzisabalalisa. Sikholwa wukuthi ukubambisana kuzothela izithelo ezinhle kukhule. Ibhola lilandelwa abantu abaningi eNingizimu Afrika. Siyakuthakasela ukuthi baqoke uhlangothi lonompempe,” kusho uLedwaba.

UHazel Chimhandaba wakwa-OUTsurance uthe: “Inhloso yethu wukukhuphula izinga lebhola eNingizimu Afrika. Liphezulu kumanje kodwa sikholwa wukuthi lisengafinyelela kwelinye izinga. Abadlali, izikhulu nabalandeli bafuna imidlalo iphathwe ngobulungiswa. Lokho kungenzeka uma sinonompempe abasezingeni eliphezulu. Sinonompempe ababalelwa ku-300. Uyedwa owesifazane esigabeni esiphezulu, sifuna sinyuke isibalo. Sibone intuba ebholeni sangena. Impumelelo yethu ekuxhaseni iSouth African Rugby Union isinike umdlandla wokungena ebholeni.”