THEMA ZUMA
IJIMELA endlini intokazi yaseDududu efike kwezwakala esibhakeleni.

UThema “Stone Cold” Zuma (25), uthe kunzima ukuba umshayisibhakela wesifazane eNingizimu Afrika ngoba abanakwa bantula noxhaso.

Ngokusho kwale ntokazi, esilwe izimpi eziyisikhombisa selokhu yaqala lo mdlalo, ilekelelwa ugogo wayo embize ngoMaButhelezi oyisiza ngemali yokugibela uma iya ezimpini zayo.

UZuma ungaphansi kukaphromotha uThobile Khumalo weDiva Studios Promotion. Nokho impi kaZuma yokuqala wayilwa ngaphansi kweZantsi Promotion ephethwe uMbali Zantsi.

Ezimpini eziyisikhombisa azilwile unqobe eziyisithupha washaywa empini eyodwa ahlulwe kuyona uMellissa Miller, eSandton empini yebhande elibizwa ngeSA Title kwiBantamweight.

Abashayisibhakela abayazi kahle induku kaZuma nguNatalia Bannia, Tsepiso Majola noCynthia Mthembu, ukusho abambalwa asebeke babuzwa ubunzima bokubhekana nale ntokazi.

“Ngijimela endlini yami engilala kuyona. Ngiphuma endlini ngoba sengifuna ukwakha umoya, ngigijima. Okudala lokhu wukuthi alukho uxhaso esibhakeleni sabantu besifazane ngakho nokuziqeqesha kwami akufiki ezingeni engifuna kulona ngenxa yokwentula imali yokuthenga nokuhambela izindawo ezisezingeni elifanele. Kwesinye isikhathi ngigcina sengicela imali kugogo wami yokuhambela izimpi zami. Kunzima ngoba naye uzidonsela kanzima ngemali yempesheni,” kusho uZuma oveze ukuthi abazali bakhe sebadlula emhlabeni.

Ngokusho kwale ntokazi, impi yayo elandelayo izoyilwa kuyona le nyanga ngoNovemba 24 endaweni esazoqinisekiswa. UZuma uthe nesitha azolwa naso asikadalulwa.

“Isifiso sami esikhulu ukuzibona ngisezingeni likaFloyd “Money” Mayweather. Okungenza ngikhethe umuntu wesilisa wukuthi akekho owesifazane osezingeni elifana nelakhe. Lokho kukodwa kukhombisa ngokusobala ubunzima obubhekene nesibhakela sabesifazane kuleli,” kuqhuba uZuma.

Le ntokazi ithe ikhethe ukuthi ibuyele esikoleni kulo nyaka ngoba ayiwuphasanga kahle * -matric wayo eminyakeni edlule.

“Ngiyaqedela ePhindavele High School ngasekhaya ngoba angiwuphasanga kahle * -matric wami. Ngifuna ukusheba isibhakela nemfundo,” kuphetha uZuma.