UNksz Nokukhanya Luthuli waseLamontville uzokuba ngomunye obambe iqhaza kwiDurban International Film Festival kulo nyaka
WENZA ezibukwayo owesifazane waseLamontville ogxile ekubhaleni amafilimu nokuba umqondisi emidlalweni.

UNksz Nokukhanya Luthuli (34) usebhale imidlalo eminingi ekubalwa ethi Grounds of Life, Umlingo Wesilingo, Amehlo Ami yini, Kingdom in the Sky, ukukha phezulu.

Eminye yale midlalo ulinde ukuba akwazi ukuqoqa imali eyanele bese eqala ukuyishutha.

“Ithalente lami lokubhala izindaba, ngiziphendule ngizenze ifilimu yilona elenze ngagxila kulo msebenzi wokubhala amafilimu ngiphinde ngiwaqondise. Ngabona ukuthi kuningi engingalekelela ngakho uma ngikwazi ukubhala la mafilimu abantu bekwazi ukuwabona bese befunda okuthize kuwona,” kusho uNksz Luthuli.

UNksz Luthuli waqeqeshwa ngaphansi kohlelo lwe-Ethekwini Reading and Writing Club lapho afunda khona ukubhala.

“Kusukela ngo-2005, ngiyingxenye yalolu hlelo. Sifundiswa ukubhala nokufunda. Ngibe sengigxila ekubhaleni kwamafilimu ngoba bengibona ukuthi nginethalente. Ngo-2013, ngibe sengiqokwa ukuba ngiyomela i-club kwiDurban International Film Festival (DIFF) lapho sasithola ukuqeqeshwa kabanzi ngokubhala amafilimu,” kusho uNksz Luthuli.

Ngesikhathi beqeqeshwa ngabe-AFDA University College waqokwa ukuba abe umqondisi wefilimu ebizwa ngeNoma.

Nakulo nyaka uzobe eyigxenye yeDIFF ezoba ngoJulayi eThekwini.

Uthe isifiso sakhe esikhulu ukuba athole uxhaso ukuze azoqala aqophe imidlalo yakhe aseyibhalile.

Uthe yize lo mkhakha wokubhala nokuqondisa amafilimu usathathwa ngabaningi njengowabantu besilisa kodwa ngokwakhe uyasibona sisikhulu isikhala sabantu besifazane.

“Singabantu besifazane kukhulu esingakwenza kulo khakha njengoba bekhona nabanye abaqondisi nababhali abenza ezibukwayo.

“Nami ngifuna ukuhamba lapho, ngenze amafilimu axoxa ngempilo yethu nesingawathokozela,” kusho uNksz Luthuli.

Uma engabhali amafilimu, uNksz Luthuli, usuke ematasa ePhakamisa Learning Centre lapho, eyimenenja khona aphinde afundise abafundi abengenzanga kahle ku-matric.

Kumanje umatasa nokubhala futhi ubhalisele nokuthola uxhaso kwiKZN Film Commission.