LETTA MBULU
IZOPHENDULWA indawo yamagugu indlu yomculi wakuleli uLetta Mbulu (osesithombeni), akhulela kuyo eseSoweto, esemgwaqweni uMolahloe, e-Orlando East.

Le ngqalabutho izobe ihlanganisa iminyaka engu-75 ngoSepthemba 24, nala kuzobe kuwusuku okuzovulwa ngalo le ndlu.

Ekhuluma ngokuhlonishwa kwakhe ngale ndlela uLetta, uthe uzizwa ethobekile ngokukhishwa kwalesi simemezelo.

“Kunzima ukusho ukuthi ngizizwa kanjani njengoba kungemina ngedwa engangilwela ukuthi elakuleli likhululeke.

“Lokhu okwenzekile bengingakulindele, ngijabule ngempela,” kusho uLetta.

Uthe le ndlu yakubo imkhumbuza izinto eziningi ezenzeka kuyo, ezinhle nezimbi ezazenzeka ngesikhathi sobandlululo.

“Sasihlala kule ndlu nomama, abafowethu nodadewabo kamama omncane.

“Sathwala kanzima ngaphansi kobandlululo njengoba abafowethu babehlala begijinyiswa amaphoyisa efuna amapasi.

“Omunye umfowethu washona ngineminyaka engu-13, wadutshulwa amaphoyisa,” kuchaza yena.

Uthe izikhathi ezimnandi ababa nazo kule ndlu ezokuthi babewumndeni othanda umculo.

“Umama nomamncane babewuthanda umculo futhi nathi besikhuthaza ukuthi singene kuwo.

“Ngisho umphakathi esakhulela kuwona ngiyawuhlonipha kakhulu njengoba abantu abadala babengasicwasi ngokuthi uyingane kabani, sonke sasiyizingane zandawonye, bonke omama nobaba elokishini babengabethu sonke,” kuchaza yena.

Uthe ilokishi lase-Orlando ulifanisa nenhliziyo yakhe njengoba inkaba yakhe yasala khona.

Isimemezelo sokuhlonipha leli qhawe simenyezelwe isikhungo iJohannesburg Heritage Site Blue Plaque, ngokubambisana nedolobha iGoli.