Advertisement

More from IMPILO YABANTU

Iziphuzo ongazithakela zona zikusize ngokwempilo

IJUSI ayisaphuzelwa kuphela ubumnandi nokwehlisa izidlo kodwa amanye anomthelela omuhle empilweni nasemzimbeni. Lezi zinhlobo zamajusi ezenziwa ngemifino, uyakwazi nokuzenzela ekhaya, uxube izithako ezidingekayo.

21 August 2019 | Izindaba

'Yekani ukufobela' - kuyalwa isimame

ABESIFAZANE abayeke ukufobela noma yini bese bekhononda ngokukhuluphala. Umzimba wakho wukuphela kwawo, ukungathokozi ngawo kwenza ungenami ngempilo yakho futhi ube nokuzenyeza.

20 August 2019 | intandokazi
Advertisement