IGcokama Elisha ebeliqala e-Edgewood, lifike nenqwaba yabalandeli balo abangene beshwiba amathawula amhlophe ehholo lesikhungo obekunomcimbi kulone: THOKOZANI NDLOVU
ZICHAZEKILE izitshudeni zase-University of KwaZulu-Natal (UKZN) e-Edgewood Campus wumculi kamaskandi, Igcokama Elisha ebelinandisa emcimbini obuhlelwe wubuholi bezitshudeni zesikhungo, ngoLwesihlanu ebusuku.

IGcokama ebeliqala ukunandisa khona, lifike nenqwaba yabalandeli balo abangene beshwiba amathawula amhlophe ehholo lesikhungo obekunomcimbi kulona.

Izitshudeni zihluleke wukuzibamba zachwaza, ezinye zadudula uthango zifuna ukuyongena esteji.

Kukhona abagcine beputshuka ngezikhala ezincane bangena endaweni yezicukuthwane ukuze bafike eduze kwesteji. Abanye bagcine begibele esteji kwaminyana, kubonakala ukuthi bonke bafuna ukufika eduze kweGcokama Elisha.

Ngisho nonogada bagcine behlulekile ukulawula babayeka bajabula nalo Igcokama. Ngisho liseza esteji belihamba liqhenya, abanye belivimba bethwebula nalo izithombe.

Kucacile ukuthi bebesondezwa wukufika kwalo njengoba lithe uma eqeda ukucula iningi lahamba. Emcimbini kunandise uDladla Mshunqisi ojatshulelwe ngabaningi noPK obehamba neLove Devotion, ochaze abaningi ngemidanso yakhe.

UBobo wodumo ‘lwedomoroza’ ezinkundleni zokuxhumana ujatshulelwe kakhulu. Izitshudeni zichazeke esafika, wamemeza ezibibengelela.

Ngesikhathi sekumele kunandise yena kucishile ehholo. Uthe ngeke anandise kungakhanyi ngoba abantu bafuna ukumbona, baze bakhanyisa. Kunandise noBenzy osehamba yedwa kodwa osabizwa ngoBenzy noMzakes nabanye abaculi abasafufusa.