UFAITH Ngubo weMbokodo 96.8 FM oxabane nomfundisi onguzakwabo ezindlini zomsakazo Isithombe: FACEBOOK/FAITH
UMSAKAZI wohlelo lwasekuseni esiteshini somphakathi esizinze ePinetown, iMbokodo 96.8 FM usefake enkantolo uzakwabo ongumfundisi kulandela ingxabano equbuke ezindlini zalo msakazo ngesonto eledlule.

USthabile Faith Ngubo, oshayela iRoyal Breakfast Show noSambulo Nkwanyana, utholane phezulu noMfu Sizwe Manqele kwama nse yonke into.

Ngokusho komthombo osondelene nalaba bakasakazi, uFaith wangena nezicabha estudiyo kunoManqele. “Wafike wabambelela eqolo maqede watshela uManqele ukuthi usekhona. NoManqele uthukuthele wathelwa ngamanzi, naye waqonda ngqo kuFaith, wamtshela ukuthi angamjwayeli kabi, ukuthi ungumfundisi akusho ukuthi uyigwala futhi yena uqhamuka eMbumbulu. UManqele ube esesabisa uFaith ngokuthi uzomgaklaza.”

Uqhuba umthombo uthe uFaith ube esesondela ebusweni bukaManqele ukuba amshaye kodwa uManqele wavele wamdudula.

“UFaith ube esethuka uManqele ngokuthi uyisidakwa wathi futhi uzombopha. Uphume wahamba uFaith. UNkwanyana uphoqelekile ukuba asakaze yedwa ngoba uFaith ubesehambe unomphela,” kusho umthombo.

Omunye umthombo uthe ukungahoshelani phakathi kukaFaith noManqele kuqale ekhasini lesiteshi elikuWhatsApp. “Bekukhulunywa nje ngezinhlelo zomsakazo. Kwakhona abancokola ngezinhlelo okufanele zilungiswe kanti uFaith akazophatheka kahle ngenkulumo kaManqele. Ube esetshela uManqele ukuthi uzenza ngcono futhi yena akamsabi, akeze lapho ehlala khona bashayane kodwa uManqele wangalubeka lapho,” kusho omunye umthombo.

Uthe ngakusasa kufike iphoyisa selihamba noFaith lafike lasayinisa uManqele incwadi emxwayisa ngokusondela kuFaith nembizela enkantolo ngoDisemba.

Ethintwa uFaith uqale waphika walala ngomhlane ukuthi kuke kwaba nengxabano phakathi kwakhe noManqele kodwa wabuye wathi akakwazi ukuphawula ngoba udaba selusenkantolo.

UMFU Sizwe Manqele webandla iLife Abundance Bible Church International oxabane nozakwabo kwiMbokodo 96.8 FM Isithombe: FACEBOOK/SIZWE

UManqele uvumile ukuthi ucishe wabambana ngezandla noFaith estudiyo futhi udaba seluye enkantolo.

“Ngifuna kubukwe amakhamera ngoba ayeshutha estudiyo ukuze kubonakale ukuthi angimbekanga isandla uFaith. Mina ngiwumfundisi futhi angikaze ngamshaya umuntu wesifazane,” kuphetha uManqele weLife Abundance Bible Church International egatsheni laseMbumbulu futhi owenza uhlelo lwangezintathakusasa ngo-3 ekuseni.

Umphathisiteshi uSandile Ngema uthe ngeke akwazi ukuphawula ngoba lolu daba alukabikwa kuyena futhi uzwile ukuthi selusemaphoyiseni.