BAFISA ukwenza okungaphezu kwebhizinisi lemfashini oNkk Samkelisiwe Khanyile noNkk Zodwa Makhado abavule isitolo sezingubo eMgungundlovu Isithombe:SIBUSISO NDLOVU
UBUNGANI obaqala ngetiye, sekuzale ibhizinisi elikhulayo kwezemfashini kwabesifazane baseMgungundlovu.

UNkk Zodwa Makhado weZolution Fashion House, wahlanganiswa ukudayisa itiye noNkk Samkelisiwe Khanyile weQhawekazi Styles Collection. Yize bengavulanga ibhizinisi ngokuhlanganyela, bayasebenzisana njengoba sebevule isitolo sabo eMgungundlovu.

UNkk Makhado uthe wahlangana noNkk Khanyile ngo-2016 emdayisela itiye lokunciphisa isisu. Ngaleso sikhathi wayengazi lutho ngemfashini kodwa ezithanda izingubo.

Uthe uma ehambisela uNkk Khanyile itiye, ubehluleka ukuzibamba agcine ethenge izingubo njengoba wayengumdayisi.

UNkk Khanyile uthe wakhuliswa abazali abebekhuthaza ukuthi asebenzise kahle imali. Uthe yonke imali abeyithola ubecabanga ukuthi angayikhulisa kanjani. Izingubo ayezidayisa wayezithenga kwabanye abasiki bengqephu, athe wagcina engasakujabuleli ukusebenza nabo. Yilapho acabanga khona ukuzimela, wazithengela izindwangu.

“Angikaze ngikufundele ukuthunga kodwa nginehlo kwezemfashini. Namanje kukhona abathungayo, mina ngenza iphethini. Ngafaka noZodwa ekutheni angene kuleli bhizinisi yize ebesaba,” ehleka.

UNkk Makhado uthe wamangala ukuthi uNkk Khanyile wakwazi ukumkhombisa ngisho izindawo ezidayisa izindwangu. Uthe lokhu kumvule amehlo ngoba abesifazane kwaziwa ukuthi abasizani.

Okwamanje badayisa ezinkundleni zokuxhumana. Bafisa nokuba namanye amabhizinisi ngaphandle kwemfashini.

Bathe okwenza bahluke ngengqephu yabo ukuthi izingubo zabo ungazigqoka kunoma yimuphi umcimbi. Sebenamakhasimende eGauteng naseMpumalanga.

UNkk Khanyile uneziqu zeBcom zase-UKZN nePost Graduate Diploma kwiLeadership ayenza e-Unisa. UNkk Makhado ubeyiChartered Accountant, bobabili bawuyekile umsebenzi.