UMPHAQULI uNksz Noxolo Zondi ephaqula omunye wamakhasimende akhe
IHLOBO liza nezinto eziningi futhi ezinhle kakhulu kodwa kwabesifazane abathanda ukuziphaqula kuba inselelo njengoba ukushisa kwenza kube nzima ukugcina i-make up esikhumbeni.

I-make up isinedumela kakhulu kwabesifazane bakuleli, kanti bayanda abesifazane abayisebenzisayo ukuveza ubuhle babo noma ukumboza amabala esikhumba ebusweni.

Yize i-make up isithandwa abaningi kodwa abesifazane abaningi babhekana nenselelo yokuncibilika kwayo uma kushisa.

Uchwepheshe kwezokuphaqula ozinze eMusgrave, uNksz Noxolo Zondi, uthe ukuncibilika kwe-make up kudalwa ukushisa nokube sekujulukisa isikhumba.

“Uma ufaka i-make up kumele uqale uqonde uhlobo lwesikhumba sakho ukuthi sinamafutha noma somile, bese uthenga uhlobo lwe-make up ehambisana nesikhumba sakho. Ngaleyo ndlela ngeke uzithole usuncibilikelwa i-make up ebusweni,” kusho uNksz Zondi.

UNksz Zondi uthe kubalulekile ukuthenga i-make up engu ngqo ngoba i-make up ebiza kancane idala izinkinga eziningi enye yazo okungukuncibilika esikhumbeni uma kushisa.

Ngokuka Nksz Zondi, kubalulekile ukufaka i-foundation eyi lightweight weight uma kushisa ngoba lokho kugwema ukuncibilika kwe-make up.

“I-foundation eyi lightweight yenza umsebenzi oncomekayo uma kushisa ngoba ivala amabala esikhumba kodwa ayincibiliki,” kusho uNksz Zondi.

UMPHAQULI uNksz Noxolo Zondi

UNksz Zondi uthe i-foundation idlala indima enkulu ekuziphaquleni njengoba ivala wonke amabala esikhumba sobuso iphinde iveze ubuhle bomuntu.

“Uma wenza i-make up kuhle ukuthi wenze bonke ubuso bakho okubala amashiya, izinkophe amehlo nomlomo. Lokhu kwenza ubuso bubukeke kahle kakhulu,” kusho uNksz Zondi.

Ukuhlanza kanye nokunakekela ubuso okunye kwezinto ezibaluleke kakhulu ngaphambi kokuziphaqula ngoba kuvumela nokuphefumula kwesikhumba.

Isikhumba ungasinakekela ngokufaka isivikeli selanga njalo uma uzophumela ngaphandle ukuze singashi. Ungaphinde ugeze i-make up njalo uma uzolala ukuvumela isikhumba sakho siphefumule.

Kubalulekile futhi ukuthi mawuziphaqula ungenzi mawala ukuze ubuso buzobukeka kahle.

UNksz Zondi uqwashise abesifazane abathanda ukuziphaqula ngokuthi bagweme ukusebenzisa i-make up eshibhile.