UMCULI uSimmy uthe iyamethusa indlela umculo wakhe othakaselwa ngayo ngoba ubengalindele
UMCULI iphimbo lakhe elizwakala ezingomeni ezishisa izikhotha ezindaweni zobumnandi, uSimmy, uthe wasebenzisa isicucu semfundo ephakeme njengethikithi lokungena emculweni.

USimphiwe “Simmy” Nhlangulela (24) odabuka eTugela Ferry, eMsinga, uthe abazali bakhe babengayizwa eyokuthi abe wumculi.

“Ngemuva kokuqeda u-matric eGreytown High ngahamba ngayofunda eNyuvesi yaKwaZulu-Natal lapho ngenze khona iBachelor of Social Science Government Business & Ethics,” kusho uSimmy.

Uthe ngemuva kokupho-thula izifundo, ngo-2016 uthuthele eGoli engayile ukuyofuna umsebenzi kodwa eyoqala umculo.

“Ngaya eGoli ngazi ukuthi ngiyokwenzani. Ngahlangana noSun-El Musician e-UKZN sakhuluma kancane kodwa ngaleso sikhathi ngangisagxile ezifundweni zami. Ngangazi ukuthi ukuze ngiwuqhube kahle umculo kufanele ngiphothule izifundo zami kuqala,” kuchaza yena.

Uqhube wathi kusukela eqalile izinto zimhambela kahle. Iphimbo lakhe lizwakala kwi-albhamu yokuqala kaSun-El Musician ethi Africa to the World. Ucula engomeni ethi Sonini nethi Ntaba Ezikude.

“Ngithanda umculo wakudala. Ngesikhathi ngikhula ubaba wayedlala kakhulu iSoul Brothers, Platform One, Dolly Parton noLetta Mbulu. USun-El uma enza umculo yonke into uyenza phambi kwami. Uma esebheka izinsimbi ngiyayizwa enye ukuthi ingikhumbuzani bese ngiyaqala ngiyabhala,” kusho uSimmy.

Lo mculi uthe iyamethusa indlela umculo awenzayo othakaselwa ngayo ngoba yinto abengayilindele. Muva nje usanda kukhipha ingoma yakhe ethi Ubala apike kuyo uSun-El Musician.

Uthe yingoma yakhe yokuqala ezoba kwi-albhamu azoyikhipha ngaphansi kwe-El World Music kaSun-El Musician aqopha kuyo.

“I-albhamu ngizoyikhipha ngoSepthemba. Ngizoyiqamba ngokuthi yiTugela Fairy ngoba ngiqhakambisa indawo engiqhamuka kuyo nothando enginalo lwezinganekwane.”

Uphethe ngokuthi abantu mabangazenyezi ngezindawo abasuka kuzo ngoba lokho ngeke kubavimbe ekufezeni amaphupho abo.