ESINYE seziqephu zeBlacKkKlansman uFlip Zimmerman (Adam Driver) nozakwabo owaba yiphoyisa lokuqala ukuba wumseshi eColorado uRon Stallworth (John David Washington) abadida ontamolukhuni base-USA
ISIHLOKO: BlacKkKlansman 
ABALINGISI: Alec Baldwin, John David Washington, Isiah Whitlock Jr. Robert John Burke, Brian Tarantina, 
Arthur J. Nascarella noKen Garito 
UMQONDISI: Spike Lee 
UHLOBO: Drama/Crime film
ISIKHATHI: 2h 16m 
UMHLAZIYI: Corey Chichizola 

LE filimu isuselwe endabeni eyiqiniso ngeqhawe lase-USA. 

Kwakungu-1970 ngesikhathi uRon Stallworth (John David Washington) eba ngumseshi wokuqala oyi-African-American ukuphatha kwiColorado Springs Police Department. 

Kuyena ukungena emkhakheni wobuseshi esebenza namaphoyisa amhlophe kwakungenye yezinto ayezama ngazo ukukhombisa abamhlophe ukuthi nephoyisa elimnyama lingakwazi ukwenza umsebenzi osezingeni eliphezulu. 

Ozakwabo, ngisho abasezingeni lakhe, babenokumngabaza ukuthi uzokwazi ukuba wumseshi. 

 
 

Yingakho ethi efika nje anikwe umsebenzi wokuthi aseshe ngabafundi abamnyama abathathwa njengabanothuthuva futhi abafuna ukulimaza amaphoyisa abamhlophe. 

Le filimu inenqwaba yamahlaya akushiya uphethwe yisisu kodwa futhi kulokho kuhleka uphinde ubone ukuthi empeleni abantu abamnyama abahlala e-USA babuthwala kanjani ubunzima ngesikhathi besabandlululwa bebizwa ngamaNigro, izinto ezingaphansi komlungu ngokwezinga. 

Indlela ehlelwe ngayo le filimu, ikwenza ungalahleki nakancane endabeni nasezigamekweni ezenzekayo. 

I-BlacKkKlansman noma kanjani izohamba yodwa kulo nyaka. Yize la mafilimu angamasuperhero kujabulisa ukuwabuka kodwa akachazi umhlaba esiphila kuwo. 

Nakuba kunjalo kodwa uSpike usazihambela yedwa ekudidiyeleni amafilimu awulolu hlobo futhi amnandi. Kuyasho ukuthi unesikhathi eyibambile kule ndima kusukela ngefilimu eyayithi She’s Gotta Have It ngo-1986. 

Le filimu yakhe iBlacKkKlansman ikhuluma ngodaba oluyisimangaliso lukaRon Stallworth,  iphoyisa elaliyingozi ngeminyaka yo-1970, owayeyingxenye yeKu Klux Klan