Advertisement
Advertisement

More from EZOTHANDO

Kumele uyicabangisise eyomshado

Bambalwa abesifazane uma bekhona okungathi sekuvulwe iringi beyibona ibenyezela, nesoka liguqe phansi ngedolo lifake imbali emlonyeni, bathi CHA.

21 January 2017 | EZOTHANDO
Advertisement