Advertisement

More from imibono

Umthetho omusha uzosiza ababishe ezikweletini

SEKUQUBUKE impikiswano enomsindo phakathi kwamabhange nemithombo yokubolekisa ngemali, ngasohlangothini olulodwa, ngakolunye nohulumeni kubangwa umthetho omusha oyisichibiyelo obizwa ngeNational Credit Amendment Act, abaningi abawubiza ngeDebt Relief Bill, abanye bathi “umthetho wokucisha izikweleti”.

22 August 2019 | Izindaba
Advertisement