UMSAKAZI weMetro FM uMasechaba Ndlovu uyahlukanisa nomyeni wakhe uVusi Ndlovu
UZIDONSELE amanzi ngomsele umculi wekwaito uMampitsha ngokuphawula ngesimemezelo esenziwe ngumsakazi weMetro FM, uMasechaba Ndlovu, sokuthi yena nomyeni wakhe uVusi Ndlovu bayahlukanisa.

UMasechaba ususe elikhulu isasasa ezinkundleni zokuxhumana ngalokhu.

UMampintsha ubalwa nabantu abaphawule ku-Instagram.

“Uyabona-ke ukuthandana ukuthi kunjani dadewethu...njengoba ngangishilo phambilini, ukuthandana kubuye kuxakane kakhulu. Kodwa-ke nawe sizokuthandazela njengoba nathi sisesemthandazweni namanje. Inkosi ikubusise,” kubhala uShimora.

Imizamo yokumthola ayiphumelelanga, ucingo lwakhe belukhala lungabanjwa.

Abantu bakhwele badilika bethi udinga ukulashwa.

“Uphambene wena udinga usizo,” kubhala uRay-Shandiz.

UMoastshe. Pula ubhale wathi: “Uyasiqonda isiNgisi asibhalile kodwa! Sil........”

“Uyifunde yonke into? Cha uyamangaza Shimora (igama uMampintsha azibiza ngalo),” kusho uPhillie.m.

UMasechaba, owethula uhlelo iThe Drive with MoFlava and Masechaba ngo-3 kuya ku-6 ntambama, waveza ukuthi uBabes Wodumo waphawula ngothando lwabo benoMampintsha kwase kuvela ukuthi uMampintsha uyamhlukumeza.

FUNDA: UMampintsha uthandazela umsakazi weMetro odivosayo

Kwagcina kunokungaboni ngaso linye phakathi kukaMampintsha noMasechaba emuva kokuthi uMampintsha ethe uzoziphendulela ngezinsolo ayebekwa zona ngoba uMasechaba wayengamnike thuba.

UMasechaba uthe usethathe isinqumo “esibuhlungu” sokuhlukana momyeni wakhe, isithandwa sempilo yakhe nendoda abephupha ngayo.

“Kwesinye isikhathi empilweni into enzima ongayenza yiyona enhle ongazenzela yona. Sizohlale singabangani, abazali abaqotho ezinganeni zethu futhi siyohlezi sithandana futhi sikhathalelana,” kusho uMasechaba.

Uqhube wathi abantu abaningi bayaqhubeka bahlale uma bethandana nomuntu noma kungasabasebenzeli ngenxa yokuthi bayasaba ukuthi abantu bazothini.

“Isikhathi esiningi abantu bayazenzisa ngoba besaba ukuthi bazobonakala njengezahluleki.”

Imizamo yokuthola uVusi Ndlovu, oyimenenja kaMasechaba futhi osebhizinisini lomculo, ayiphumelelanga izolo, ucingo lwakhe belukhala lungabanjwa. Lugcine selukhala bese luyacishwa.

I’ve taken the very painful decision of separating from my husband, the love of my life, the man of my dreams. My ride or die. Sometimes in life, the best thing you can do is the hardest thing you’ve ever done. We will always remain friends and fantastic parents to our children - and we will always love and care for each other. So many people remain in relationships that no longer serve them because they are afraid of what people are going to say. Afraid of what it’s going to do to the kids. Often, people keep up pretenses because of the fear to be seen as failures or to lose credibility. We forget that the best gift you can give to the world and yourself is your happiness. Your truth. Social media shouldn’t only be about flaunting the good times. Let’s engage and grow each other even in the difficult times. Life is a journey and not a destination. I’ve always preached to young women that self-love is the highest form of love. We should be giving from our saucer and not from our cup. Which means our cup has to overflow in order for us to give. When you allow yourself to run on empty, don’t blame the people around you, blame the person inside you. When you truly love yourself, you will not allow yourself to run on empty. You will only keep people in your life who will love you equally as hard. Often we lie to ourselves because we try to bend, to water it down; to make it logical; to edit our souls to make it work. The truth is your soul knows what it needs to heal itself, the challenge is to silence the mind. The truth may hurt for a little while, but a lie will hurt forever. Remember that the only people who will be mad at you for speaking the truth, are people who are living a lie. Do what you feel in your heart to be right. No matter what. You deserve to be happy. You deserve to live a life you are excited about. You deserve to be loved and you deserve to feel appreciated. Tag someone who needs to hear this.

A post shared by Masechaba Ndlovu 🇿🇦 (@masechabandlovu) on