Natasha Conabeer
Natasha Conabeer
UNDUNANKULU waKwaZulu-Natal, uMnuz Sihle Zikalala neMeya yeTheki uMnuz Mxolisi Kaunda bevakashele umndeni kaNksz Natasha Conabeer (23) ongasekho
. Isithombe: Sibonelo Ngcobo/African News Agency (ANA)
UNDUNANKULU waKwaZulu-Natal, uMnuz Sihle Zikalala neMeya yeTheki uMnuz Mxolisi Kaunda bevakashele umndeni kaNksz Natasha Conabeer (23) ongasekho
. Isithombe: Sibonelo Ngcobo/African News Agency (ANA)
UMNDENI wowesifazane ogcine ngokushona emuva kokunyamalala, uthi awukakholwa namanje ukuthi indodakazi yawo, uNatasha Conabeer, ayisekho emhlabeni.

Okhulumela umndeni, uNkk Nosipho Goba, uthe okubaphethe kabuhlungu ukuthi uNksz Natasha (23) wahamba kubo ewumqemane kodwa wabuyiswa engasakwazi nokunyakaza. “Wasuka kwamngani wakhe ethi uza lapha ekhaya kodwa wangafika.”

Echaza ngokulethwa kukamufi, uNkk Goba uthe watholwa ngunina engumfunzana phambi komnyango ngemuva kokunyamalala amasonto amathathu.

“Waqala wezwa ngento iklwebha isicabha, wazitshela ukuthi yinja. Wathi uma evula umnyango, wazithela phezu kwendodakazi yakhe ilele phansi.”

Eqhuba uthe wayequlekile, elimele kabi. “Samphuthumisa esibhedlela lapho efike washonela khona ngoMsombuluko.”

Sekuvele ukuthi kutholakale ukuthi waphuziswa i-brake fluid.

UNdunankulu waKwaZulu-Natal, uMnuz Sihle Zikalala, uthe lesi sigameko sibaphethe kabi bewubuholi baKwaZulu-Natal nokuzwelonke. “Sizoqinisekisa ukuthi amaphoyisa ayaluphuthumisa uphenyo ukuze kusheshe kuboshwe abenzi bobubi futhi sizoqinisekisa ukuthi abayitholi ibheyile futhi bathola isigwebo esinzima.”

NeMeya yaseThekwini, uMnuz Mxolisi Kaunda, ithe bazobheka kabanzi ngembangela yalolu dlame olubhekiswe kubantu besifazane kuleli ukuze baphume nesisombululo.

UNkk Goba uchaze uNatasha njengentombazane ebikhuthele futhi ewumuntu wabantu. Akacacisanga ngabekwenza ukuziphilisa ngaphandle kokuthi ubekhangisa ngemikhiqizo.

Isolezwe lithole ukuthi lo zinyobulala ubebuye abe wumculi osafufusa obenza izifundo zeBusiness Administration esikhungweni semfundo esizimele saseThekwini, iRosebank College yize engabange esabuya kulo nyaka. Mayelana namalungiselelo omngcwabo, uNkk Goba uthe awakaphothulwa njengoba kusalindelwe umphumela wokuhlolwa kwesidumbu.