UHenry Cele owayedlala indawo yeNkosi uShaka Zulu kumdlalo ngesizwe samaZulu owawukhonjiswa kudala.
UZOQOSHWA kabusha umdlalo okhuluma ngempilo yeSilo samaZulu, uShaka kaSenzangakhona, njengoba isiteshi sakwa-M-Net, uMzansi Magic simemezele izindaba zokuthi sisezinhlelweni zokuwuqopha nenkampani iBomb Production.

Lesi siteshi siveze ukuthi lo mdlalo othi Shaka Zulu uzoxoxa ngobukhosi namaqhawe esizwe samaZulu ikakhulukazi uShaka.

Lo mdlalo ozokhonjiswa iziqephu ezingu-12, kuvela ukuthi bese kuneminyaka emine kuhlelwa indlela ozoqoshwa ngayo njengoba ungomunye oqukethe umlando ojulile.

Umphathi wakwaM-Net kuleli, uYolisa Phahle uthe, babonile besahlela lo mdlalo ukuthi abantu bakuleli nabaphesheya kwezilwandle sebekulinde ngabomvu ukuwubona lo mdlalo.

“Lesi yisikhathi sokuthi sikhombise ngemidlalo ethinta amasiko ethu nalapho sisuka khona futhi lokhu kukhonjiswa kwalo mdlalo ngeke kugcine kuleli kodwa kuzobonakala e-Afrika yonkana,” kuchaza uYolisa.

UTHISHIWE Ziqubu ngomunye wabantu abasethimbeni elihlanganisa umdlalo uShaka Zulu okusezinhlelweni zokuthi uqoshwe kabusha inkampani iBomb Production bese ukhonjiswa kuMzansi MagicIsithombe: SIGCINIWE

Uthe bazinikele ekwakheni umkhakha wamafilimu nethelevishini ozonika lokhu abantu abakufunayo futhi kube khona okuba yinzuzo kukhona.

“Lona ngeminye yemidlalo enomlando ozokhulisa le ndima futhi esingathembela kuyo emidlalweni emikhulu eqoshwe kuleli,” kuchaza yena.

UTeboho Mahlatsi wakwaBomb, uthe balungiselela amasizini amathathu azokhombisa ngomlando wabantu abangamaNguni.

“Sithemba ukuthi sizokwenza umdlalo ozothokozelwa abantu abaningi njengoba kukhona amakhosi, amakhosikazi namabutho alwa kanzima ukuze sithole lo mhlaba esikuwo manje,” kuchaza yena.

Uthe lona ngomunye wemidlalo efana nefa kubona njengoba ukhuluma ngamaqhawe namaqhawekazi esizwe esimnyama.

“Kulokhu ngeke uxoxwe ngabantu bakwamanye amazwe, kodwa ekugcineni uzobe uxoxa ngabantu abanolwazi ngokwenzeka,” kuchaza yena.

Inkampani iBomb isizakhele igama ngokukhiqiza imidlalo eshisa izikhotha futhi okungekho lula ukuyikhohlwa okukhona kuyo iYizo Yizo, Zone 14, Jacob’s Cross, Isibaya neminye.

Ethimbeni elihlanganisa lo mdlalo kuvela ukuthi kukhona uMpumulelo Grootboom, Catherine Stewart, Nhlanhla Mtaka, Jacob Ntshangase, Hlonipa Mokoena, Benedict Carton, Thishiwe Ziqubu nabanye abaningi.

UTeboho uthe kulo mdlalo kuzobonakala izizwe okukhona kuzo esaKwaMthethwa, Ndwandwe, Qwabe, Hlubi nezinye ziningi.

UNondumiso Mabece weMzansi Magic uthe yize kungakaqali ukuqoshwa kwalo mdlalo kodwa konke sekumi ngomumo.