UDADEWABO kaKelly Khumalo uZandi uphawule okokuqala emsakazweni Ukhozi FM ngesigameko esenzeka ngo-2014 kudutshulwa unozinti we-Orlando Pirates uSenzo Meyiwa
UPHAWULE okokuqala ngodaba lokushona kukaSenzo Meyiwa udadewabo kaKelly Khumalo, uZandi, ohlelweni iWoza Nabangani Bakho olwethulwa uTshatha noSelby Mkhize kuKhozi FM.

UZandi uthe zibuhlungu izinkulumo ezikhulunywa ngabantu emphakathini ngalolu daba kodwa kumele bazi ukuthi bona bayasebenzisana namaphoyisa.

“Siwumndeni wakwaKhumalo siyafuna kubanjwe abenzi bobubi ngoba okwenzeka kwasiphatha kabi. NgoMgqibelo esiphuma kuwo bengisesiteshini samaphoyisa nala ngihlale khona usuku lonke nginikeza ubufakazi ngokwenzeka,” kuchaza uZandi.

Uthe ngosuku lokubulawa kukaSenzo babephuma emcimbini base bedlula eSprings bathatha umngani kaSenzo, uTumelo Madlala owayesuka eThekwini.

“Safika ekhaya sahlala sonke sidla njengoba umama wayephekile. Kwadlula isikhashana sifikile kwashaya ucingo uLongwe wathi ufuna ukuzongibona, ngavuma, wafika wahlala nathi sadla sonke,” kuchaza uZandi.

Uthe besaqhubeka nokudla kwangena abalisa ababili bafuna amaselula nemali.

“Besamemeza ngathatha iselula yami ngayishutheka emuva komqamelo kasofa, uLongwe wasukuma waphusha oyedwa wesilisa nokula aphuma khona wabaleka. Mina noTumelo sasukuma sayongena endlini encane nokuyila okwaqala khona ukudubula,” kuchaza yena.

Uthe wayelele ngesisu ebuka konke okwakwenzeka njengoba abona uSenzo ebaleka engena phakathi kosofa bagcina bezwa uKelly esekhala efuna usizo.

“Isibhamu sase sikhalile kabili ngesikhathi uKelly esememeza ethi asisize umyeni wakhe. Kungakapheli sikhathi esingakanani kwaphuma umfana owayesesele yedwa kwagcina ngokuthi ngiphume ngithathe iselula kodwa ngoba ngangithukile angikwazanga ukuyisebenzisa ngaphuma ngamemeza omakhelwane,” kuchaza yena.

Esebuyela ekhaya uthe wafica uKelly nonina befaka uSenzo emotweni bemphuthumisa esibhedlela.

“Yimina engangibambe ithawula njengoba sasizama ukuvimba ukuthi angophi kakhulu. Ngangimuzwa esiswini ukuthi umoya uyaphela njengoba wayesebanda. Safika esibhedlela bamthatha bamusa egunjini labalimele kakhulu,” kuchaza yena.

Uthe unina noLongwe bafika ngaleso sikhathi bambuza ukuthi ukuphi uSenzo.

“Umama waya egumbini akhonjwa kulona nokwathi kungakapheli isikhathi esingakanani ngamuzwa eqhuma ngesililo,” kuchaza yena.

Uthe babambisene kakhulu namaphoyisa futhi kuyoze kufike ekugcineni.