USIMPHIWE Ngema uvuse umunyu kwabaningi ecula enkonzweni yesikhumbuzo yomyeni wakhe ebiyizolo eGoli ISITHOMBE:BHEKIKHAYA MABASO

KUBE nomunyu enkonzweni yesikhumbuzo yomlingisi weRhythm City, uDumi Masilela ngesikhathi unkosikazi wakhe uSimphiwe Ngema ecula ingoma ethi Siyakudumisa.

Izolo bekunenkonzo yesikhumbuzo yalo mlingisi oshone ngesonto eledlule edutshulwa abantu okusolwa ukuthi bebefuna ukuthatha imoto yakhe eTembisa.

Unkosikazi wakhe uSimphiwe unikwe ithuba lokukhuluma kule nkonzo kodwa kunalokho wavele wacula.

Ucule le ngoma ehambisana nodadewabo namalungu omndeni kaDumi.

Ngesikhathi esehla esiteji ubanjwe ngunina ngesandla.

Amalungu akade ehlezi ngaphambili ezihlalweni aqonde kule ntokazi ayoyibamba eyiduduza.

Lokhu kudale ukuthi kwehle izinyembezi kubantu abaningi akade bekhona.

Kubonakale iningi lifikelwa wumunyu kwakhala akade bekhona ngaphakathi.

Ngisho naye uSimphiwe obecula kubonakala ukuthi uqinile, ugcine esekhala ngesikhathi bembambile.

NgeSonto eledlule umndeni kaDumi waveza ukuthi uSimphiwe waphatheka kabi kakhulu ngesikhathi ethola lezi zindaba kodwa ngokuhamba kwezinsuku isimo sakhe saba ngcono.

Izolo kuqhubeka inkonzo kuke kwadlala ingoma kaDumi ethi Shona Phansi nakhona uSimphiwe usukume wadansa.

Uhlelo lwesikhumbuzo beluphethwe nguSimphiwe Mtshali noConnie Chiume abebesebenza noDumi kwiRhythm City.

Inkonzo ibiseHope Restoration Ministries, eKempton Park, eGoli.

Nenkonzo yomgcwabo izoba kule ndawo ngoMgqibelo.