SEKUYISIKHATHI sokuthi ushe umsebenzi ebuholini obusha obuholwa uMnuz Cyril Ramaphosa obekhuluma emcimbini wokugubha iminyaka engu-106 kwasungulwa inhlangano Isithombe: AYANDA NDAMANE/ANA
Umhlaziyi wezepolitiki ozimele uMnuz Thabani Khumalo uthe i-ANC isemgudwini omuhle wokubuyisa ithemba kubantu bakuleli.

Wathi kodwa kusala imibuzo ngemigomo abaphuma nayo ezingqungqutheleni, wakhala ngokuthi kuba wumqansa onganyukwa mbongolo uma sekufanele ifezwe imigomo.

‘’Banemigomo emihle kabi uma ubheka lo wokubuyisa umhlaba ngaphandle kwesinxephezelo. Bazoyenza kanjani leyo nto ngoba badinga ukuba yiningi okubonakala kuzoba nzima ukuthola iningi elanele lokho.

Bakhuluma ngazwi linye ne-EFF odabeni lomhlaba. Bekufanele babambisane nayo kodwa ngeke kwenzeke ngoba bayinkukhu nempaka,’’ kusho uKhumalo.

Uyincomile i-ANC ngokubuyela kubantu, wathi iwabonile amaphutha ayo iyazehlisa kubantu bakuleli.

‘’Iqale ngokuhambela abaholi bendabuko amakhosi, kusobala ukuthi ubuholi obusha buyazazi izinkinga ze-ANC ukuthi zikuphi futhi buzimisele ngokuzilungisa.

“Okwabo sekufanele babuyele emagatsheni bayoqala phansi bawahlanganise,’’ kusho uKhumalo

Uthe nakuba izamile i-ANC ukulwa nobuqembuqembu kodwa kusekhona inhlese. Kubonakala nangendlela isigungu esiphezulu esihlala ngayo emcimbini kuhlawa ngamaqoqo, kuyahletshwa kukhulunyelwa phansi.