UNKK Thuli Galelekile oyisikhulu sezokukhangisa eTourism KwaZulu-Natal ufuna ukwandisa izivakashi eziza kulesi sifundazwe ukuze kuqashwe abantu
UFUNA ukwandisa izivakashi zaphesheya kwezilwandle, uNkk Thuli Galelekile, oyisikhulu sezokukhangisa eTourism KwaZulu-Natal (TKZN).

UNKK Galelekile uhambele umbukiso omkhulukazi wezokuvakasha i-ITB Berlin (Internationale Tourismus-Borse Berlin) oqale ngoMashi 6 ozophela ngoMgqibelo Mashi 9.

I-ITB Berlin ihanjelwa ngabantu abawu-10 000 abasuke bekhangisa ngemikhiqizo yabo evela emazweni awu-180 emhlabeni jikelele.

“Inhloso yami wukukhangisa iKwaZulu-Natal njengendawo okufanele izivakashi zize kuyona. Nginemihlangano nabantu bamazwe ahlukene ukuze nabo bakwazi ukukhangisa iKwaZulu-Natal. Ngifuna ukwandisa isibalo sezivakashi eziza KwaZulu-Natal,” kusho uNkk Galelekile.

Uthe njengoba i-ITB Berlin kuwumbukiso omkhulukazi wezokuvakasha iKwaZulu-Natal izohlomula ngokuxoxisana nabantu abahlonishwayo kwezokuvakasha emhlabeni jikelele.

Ubalule ababhukhela izivakashi, amahhotela, abamabhodi okuvakasha emhlabeni jikelele nezinkampani zamabhanoyi.

Uthe ukufika kwezivakashi eziningi kubalulekile emnothweni waKwaZulu-Natal ngoba kudala amathuba omsebenzi kuphinde kungenise nemali eyengeziwe.

Uveze ukuthi izivakashi zaseGermany zibalwa nezinye ezingenisa imali emnothweni waseNingizimu Afrika kwazise ngo-2016 zafaka uR4.4 billion, ezase-United Kingdom yizona ezihamba phambili njengoba zazifake uR7.5 billion ezase-United States zazifake uR6.2 billion.

Kusukela ngoNovemba ka-2016 kuya ku-Ephreli ka-2018 kuvela ukuthi ziwu-700 000 izivakashi zaseGermany ezifike eNingizimu Afrika.

UNkk Galelekile uthe ziyathanda ukuza KwaZulu-Natal lezi zivakashi ngoba zithanda ukufunda ngempilo yesintu, amasiko nokuyobuka izilwane zasendle.

Iningi lazo lisebenzisa izinkampani zokuvakasha ezidumile ukubhukha amaholidi azo, yingakho iKwaZulu-Natal iye kwi-ITB.