File image: Finance Minister Malusi Gigaba. IOL.


UNGQONGQOSHE weziMali uMnuz Malusi Gigaba uzohlangana nezinhlangano eziklelisa amazwe ngokomnotho eWashington DC kuleli sonto, ukuze ehlise amaphaphu kubo ngesimo sepolitiki eNingizimu Afrika. 

Lokhu kuza emuva kokuthi uGigaba ecele iPublic Investment Corporation (PIC) ukuthi iveze lapho itshale khona imali yayo.

Abanye bakholwa wukuthi lokhu yimizamo yokuxosha isikhulu sePIC uDkt Dan Matjila. 

Kunezinsolo zokuthi uhulumeni ufuna ukusebenzisa u-R1.9 trillion ukutakula izinkampani zikahulumeni ezicwile ezikweletini.

Izinyunyana zabasebenzi zikugxekile lokhu kanti uGigaba uthe alukho uhlelo lokuthatha impesheni yabasebenzi ukutakula izinkampani zikahulumeni. 

UGigaba noMqondisi Jikelele wakhe uMnuz Dondo Mogajane bazohola ithimba laseNingizimu Afrika elisemhlanganweni we-International Monetary Fund (IMF) oqala namhlanje uphele ngeSonto. 

UGigaba, uMogajane noMphathi weBhange loMbuso uMnuz Lesetja Kganyago bazohlangana nezinhlangano eziklelisa amazwe ngokomnotho nabatshalizimali. 

"Kubalulekile ukuthi sixoxisane nazo zonke izinhlaka ezithintekayo ikakhulukazi abatshalizimali. Kufanele sichaze ngesimo sepolitiki, sizibophezele ekuqinisekiseni ukuthi imali yabatshalizimali iphephile nokuthi sizowuthuthukisa umnotho," kusho abomnyango wezimali esitatimendeni. 

UGigaba uzophinde ahlangane nabaphathi beWorld Bank ngenhloso yokuqinisa ubudlelwabo beNingizimu Afrika naleli bhange kanti kuzophinde kube nemihlangano ephakathi kweNingizimu Afrika, Angola neNigeria.