Owayeyisikhulu esiphezulu eSABC uMnuz Hlaudi Motsoeneng
OWAYEYISIKHULU esiphezulu e-SABC, uNksz Lulama Mokhobo, utshele ikhomishini ephenya ngokulawulwa kombuso yindlazana ukuthi uMnuz Hlaudi Motsoeneng, owayeyisikhulu seSABC, wamethula emndenini wakwa-Gupta.

Uthe wamethula esanda kuqokwa esikhundleni ngo-2012.

Uthe wamyisa eSaxonwold lapho afica khona oMnuz Ajay Gupta, Atul Gupta, Duduzane Zuma, nendodana kaMnuz Ace Magashule angasayikhumbuli igama layo.

Bathi kuyena bafuna ukumhalalisela ngesikhundla sakhe esisha.

Bathi bayathemba uzobasiza uma sebesungula isiteshi sabo.

UNksz Mokhobo washiya e-SABC ngo-2015 emuva kokuthi ibhodi limcindezile ukuthi ahambe.

Wayengazi ukuthi iphepha lakwaGupta i-The New Age lalihlomula ngokuqoshwa kwezinhlelo zasekuseni ze-SABC i-Morning Live.

UNksz Mokhobo, uthe ngesikhathi efika e-SABC kwakuvele kunohlelo lokusebenzisana phakathi kwe-SABC ne-TNA Media.

Yize kunjalo uthe wayekhathazekile ngoba yayingekho inkontileka yokusebenza.

Uthe akabanga nankinga nohlelo ngoba lwalulandela imibandela i-SABC esebenza ngayo.

Uthe wabona ukuthi basebenzisa izigidi ngenxa yezindleko zohlelo ngesikhathi sekufika abaphenyi bekhomishini kuye.

Uthe wayengazi nokuthi abakwa-Gupta babekhokhisa iminyango kahulumeni nezinkampani zikahulumeni ukuthi ihlanganyele ohlelweni.

“Kusukela ekuqaleni kwavunyelwana ukuthi okuvela ohlelweni kwakuyizindaba ezithinta umphakathi nokuthi i-SABC ngeke isebenzise imali yayo. I-SABC yayingakhokhisi ngokwenziwa kwalo ngakho ne-TNA yayingeke ikwazi ukukhokhela i-SABC. Abezindaba baka-SABC abakwazi ukukhokhelwa ngezindaba.”

Uthe uthole kubaphenyi bekhomishini ukuthi ukuqophela ngaphandle kwalolu hlelo kwakubiza * -R20 million.

“Ngabuza ukuthi kungani kube nezinhlelo zasekuseni eziningi kangaka (ngesikhathi bezandisa seziba mbili izinhlelo ngenyanga), ngatshelwa ukuthi kubalulekile ukuba khona kwazo. Kwathiwa nabantu abaningi bakahulumeni bazimisele ngalo mcimbi.”

I-TNA yayibiza i-SABC * -R900 000 ngokubahlinzeka ngephepha.