USEKULUNGELE ukuba yindoda eqotho ezobheka owesifazane oyedwa impilo yakhe yonke umculi wokholo uDumi Mkokstad (29) oshade noDkt Ziphozenkosi Mthembu, ngaphandle kwaseMgungundlovu, ngoLwesine.

Lezi zithandani zibophe elikasofasilahlane endaweni esingatha imicimbi iBrahmans Hill, ekuNottingham Road, eMidlands.

Ekhuluma naleli phephandaba izolo, uMkokstad, uthe akafuni nakuyizwa eyezinkulumo eziholwa yizimpukane eziluhlaza ebezimlandela ngaphambi kwalo mshado.

Nezinkulumo zokuthi lo mshado ubewufihlile, konke uthe yizinto angazicabangi nakancane ngendlela abajabule ngayo nesithandwa sakhe.

“Saqala ukuba abangani sineminyaka engu-8, sisonta ndawonye ePower of God Assembles.

“Ngelinye ilanga ngabatshela ekhaya ukuthi ngiyoshada noZiphozenkosi kodwa bangihleka ngoba ngangino-16 futhi bebona ukuthi singabangani.

“Bengilokhu ngithule ngimbuka nginezifiso ezinhle ngaye, ngathi kodwa ngisafuna ukusebenza kanzima kuqala. Ngonyaka odlule bese ngivele ngiphumele obala ngesifiso sami,” kusho uMkokstad.

Uthe ukuzithoba nokwesaba uNkulunkulu yikhona okwamthatha kule ntokazi futhi wayibona yehlukile kunezinye ngoba ayibheki okushiwo ngaye kodwa yamukela ekwaziyo.

“Ukuba khona kwakhe empilweni yami kuzokwenza omkhulu umehluko futhi ngiyakhuleka kuNkulunkulu ukuthi angisize ahlale nathi kulo mshado.

“Akekho omunye umuntu wesifazane engizimisele ngaye ngaphandle kwakhe futhi ngiyafisa ukuthi sibe nezingane ngelinye ilanga. Kodwa ngeke sijahe ukwenza izinto ngendlela yethu, sizokwamukela esibusiswa ngakho uNkulunkulu,” kusho uMkokstad.

Abalandeli, abangani, izihlobo lishone bechwaza izolo ekhasini likaMkokstad bemhalalisela.

UMCULI wokholo uDumi Mkokstad obeshadelwa uDkt Ziphozenkosi Mthembu namhlanje bazobe benomembeso Isithombe: FACEBOOK/ DUMI MKOKSTAD


Yize kunjalo kodwa izintokazi eziningi zihluleke nokuzibamba ngokushadelwa kukaMkokstad.

Kwabebesemshadweni, kubalwa inqwaba yabasakazi boKhozi FM.

USiya Mhlongo ubephethe uhlelo lomshado kanti kozakwabo emculweni, bekukhona isilomo uTakie Ndou ophinde wamculela, kwehla izinyembezi kuMkokstad.

Ngaphandle kwabo bekukhona noJumbo, Nathi Sithole, Thobekile Mkhwanazi, Dudu “Lady D” Khoza, uMbhishop Mpendulo Nkambule nomkakhe uZanele LaMbokazi, Mxolisi Mhlongo nabanye. Bekukhona nezihambeli ebeziqhamuka eNdlunkulu kaZulu.

“Ngimangele uthando abantu abangikhombise lona. Abanye bebengingcona ngokuthi ngeke besangivotela ngoba sengikhethile.

“Lokho kukodwa kukhombisa uthando abantu abanginikeza lona kodwa nabo bangalilahli ithemba basazokhethwa,” kusho uMkokstad.

Namhlanje ukuqinisekisile ukuthi bayaqhubeka nezinhlelo njengoba kuzobe kuwusuku lwesigaba sesibili somshado, okuwumabo.