USOMABHIZINISI uMnuz Patrice Motsepe, owakwakhe uDkt Precious Moloi-Motsepe, umfundi waseLihlithemba Technical High uNontobeko Bhengu noNgqongqoshe weMfundo eyisiSekelo kuzwelonke uNkk Angie Motshekga emcimbini wamakhwaya ezikole ngeledlule
LIMTHATHE lambeka phambili iphimbo lakhe umfundi wakwaGrade 12 waseLihlithemba Technical High, eNdwedwe odle umhlanganiso emncintiswaneni wezikole wamakhwaya kuleli.

UNontobeko Bhengu (17) obashaye bonke ngokucula yedwa ngoLwesihlanu olwedlule eGoli, uthe waqala ukucula eneminyaka eyisikhombisa.

Uthe uthando lo mculo lwaqala esenza amabanga aphansi eZindlovini Primary, lwaqhubeka noma esesemabangeni aphezulu, eLihlithemba.

UNontobeko uthe waqala ukubona enza uGrade 8 ukuthi unalo ngempela ikhono lokucula.

“Angikaze ngihlukane nomculo ngaze ngahlangana noMnuz Mandlenkosi Mkhize, oyiMaestro yami. Uyena umuntu owangifaka emculweni.”

UNontobeko uthe ukuba sekhwayeni akuyona into elula ngoba kumele uyeke izinto eziningi, ubhekane nomculo.

Uthe waqala ukuya eGoli ngo-2015, eqala ukuhambela imincintiswano yokucula waze waba uyaphumelela kulo nyaka.

Uqhube wathi ngo-2015 enza uGrade 9 balala isibili noWandile Nsele kuzwelonke ngeculo ababelicula elaziwa ngo-“Uthingo lweNkosazane”.

Ngo-2016 uthe waphindela eGoli esehamba nekhwaya lapho acula kwachwaza ihholo waphuma phambili.

“Sekuhlanganiswe amaSoprano nama-Alto kanjalo namaTurner ngaphinde ngaphuma phambili. Ukuba kulesiya siteji akusiyo into elula. Ngithe ngingena ngabona ukuthi kugcwele, amehlo athe njo kumina.”

Uthe lokhu kwamfaka umfutho ngoba uzimisele kakhulu, wacula.

“Ngimane ngazimisela ngabashaya bonke ngaphuma indawo yokuqala ngaba iqhawekazi la ma-soprano. Ngiphinde ngenza lesi engasenza ngo-2016 ngaba i-soloist (ukucula wedwa) ngadla ubhedu. Umnandi umculo futhi uyaphilisa.”

UNontobeko ubonge kakhulu uMkhize, uthisha wakhe omfundisa umculo esikoleni ngempumelelo kulo mkhakha.

UMkhize uthe kusuka ku-2014 efika eLihlithemba, uNontobeko wangena ekhwayeni yesikole.

“Wathi efika kaGrade 8 wangicela ukuthi ngimfundise ukucula. Ngo-2015 wahola ikhwaya yabafundi abangu-10.”

UMkhize uthe uNontobeko usebenza ngokukhulu ukuzikhandla futhi uyazigqaja ngaye.

Unina kaNontobeko, uNksz Ntombizonke Rose Bhengu, uthe ujabule kakhulu ngekhono lendodakazi.

“Uyazikhandla kakhulu uNontobeko, ngifisa nokuthi azikhandle nasesikoleni ukuze aphumelele agcine esethole umfundaze wokuqhubeka aye enyuvesi,” kusho uNksz Bhengu.

UNontobeko uthe abatholi ukheshi kodwa bayabhala bacele ukuthi benzelwe okuthile okuzohlangana imali abayiwinile.

Uthe isikole siwine uR20 000 ngokudla umhlanganiso kulo mncintiswano.