ABALANDELI be-ANC abebebhiyoza ngoLwesibili beseka umengameli Jacob Zuma

AKAYEKWE uMengameli Jacob Zuma aqede ihlandla lakhe lokugcina ngoba kade amaqembu aphikisayo ezama ukumkhipha kodwa engaphumeleli. Lona ngumbono wabafundi beSolezwe emuva kokungaphumeleli kwevoti lokukhipha umengangameli. Abanye bathe noma angahamba abagqizi qakala ngoba akawavuli amathuba omsebenzi ayewathembisile.

UBoniswa Mohale ukhulume nabantu, uMotshwari Mofokeng washaya izithombe.

Mbuso Ndlovu


UMnuz Mbuso Ndlovu (53) waKwaMashu, uthe:

“Ayiyinhle le nto yokuthi amaqembu aphikisayo azame ukukhipha uMengameli. Yinto embi futhi ayithandeki.”

Sli Kweyama

UNksz Sli Kweyama (30) waseSeaview, uthe: “UMengameli akazifezi izithembiso zakhe, wayethe uzodala amathuba omsebenzi amaningi kodwa awekho. Ngibona ukuthi kufanele ashenxe esikhundleni ngoba akazifezi izithembiso. Ukhohliwe abantu, yena uhleli kahle.”

Ntombizikhona Mkhamkelwa

UNksz Ntombizikhona Mkhamkelwa (34) ubuze ukuthi uma kuphuma uMengameli Jacob Zuma ngubani ozokwenza okungcono?

“Akahlale uMengameli Jacob Zuma esikhundleni sakhe ngoba nozayo uzokwenza okufanayo. Uma kuhamba yena sizothola ozokwenza impilo yethu ibe lukhuni kakhulu,” kusho uNksz Mkhamkelwa.

Zinhle Zuma

UNksz Zinhle Zuma (21) waseSavannah Park, uthe: “UZuma uzophuma uma eseliqedile ihlandla lakhe. Abamyeke aqhubeke nomsebenzi. Akayekwe azijabulise ngemali yakhe. Sikhathele ngabantu abalokhu bethi udla imali manje enzenjani ngoba naye kufanele aphile?” kubuza uNksz Zuma.

Nhlanhla Ngcobo

UMnuz Nhlanhla Ngcobo (30) waKwaMashu, uthe asikho isidingo sevoti lokungamethembi uMengameli ngoba vele usezophuma ngo-2019 uma sekushaye isikhathi sokuthi ahambe.

“I-ANC kufanele iyeke ukuzwa ngamaqembu aphikisayo. Vele uMengameli uzophuma ngo-2019,” kusho uNgcobo.

Zama Njapha

UNksz Zama Njapha (29) wakwaL KwaMashu, uthe bayamthanda uZuma futhi abafuni agxekwe.

“Akayi ndawo uZuma, kudala bezama ukumkhipha. Njengoba behlulekile kufanele bamyeke aqedele ihlandla lakhe ngoba konke abakwenzayo akuphumeleli,” kusho uNksz Njapha.

Nomzamo Mthuli

UNksz Nomzamo Mthuli (25) wakwa-C, eMlaza, uthe noma engahamba uZuma kuyafana ngoba abasizakali ngemisebenzi ayeyithembisile.

“Wayethembise ukusiqasha kodwa sisabhuquza emakhaya. Noma angahamba noma angahlala kuyazifanela nje,” kusho uNksz Mthuli.

Fiko Ngcobo

UMnuz Fiko Ngcobo (32) waseMalangeni, eNdwedwe, uthe uZuma uzohlala esikhundleni kuze kugoqwe umhlaba. “Abafuna ukumkhipha esikhundleni umengameli abakhohlwe ngoba uzohlala kuze kubuye uJesu. Angithi uma esho lokhu abantu bahlale bezitshela ukuthi uyadlala kodwa kuzokwenzeka ngoba ngeke akhishwe aphikisayo.”