UNINA kaMnuz Lucky Sefali, uNkk Joyce Sefali, wehluleke nawukuzibamba wasidinda isililo ngesikhathi kungena umndeni wakwaNxumalo indodana yakhe eyabulawa izama ukumlamulela
IBIHLALE ikhuzwa ngokuthanda ukulamula indoda yaseKlaarwater ebulawe izama ukulamulela owayehlaselwa wumphakathi owawumsola ngokuntshontsha ingane.

UMnuz Lucky Sefali (28) washaywa washona ezama ukulamulela uMnuz Mlungisi Nxumalo (40) waKwaNdengezi naye owashona beshaywa ngesonto eledlule.

UNksz Ntombenhle Slo Zangwa, udadewabo kamufi (uSefali) uthe umfowabo ubengazibi uma ebona kuliwa, ikakhulukazi uma kukhona umuntu amaziyo kwabalwayo.

“Umama ubeze amkhuze ngokungena esixukwini alamule. Ubephendula ngokuthi ngeke ayeke umuntu ongenacala alimale. Nakulokhu kuthiwa ubezama ukuchaza ukuthi uNxumalo akayena owangaphandle futhi ngeke antshontshe ingane, umphakathi wajikela yena.”

UNksz Zangwa, ohlala emzini wakhe eSavanah Park, uthe wayevakashele unina ngoLwesibili waze wahamba umfowabo engakabuyi, into angajwayele ukuyenza.

Ntambama unina wamshayela ucingo wamtshela ukuthi akakabuyi, ucingo lwakhe lukhale kabili waluvala. Uthe ugcine eye lapho ebesebenza khona eyobuza.

“Ngenxa yokuthi ubesenezinyanga ezintathu esebenza, unogada uthe akamazi. Kusize ukuthi kuyasayinwa, sabona ukuthi ugcine ngayizolo,”

Uthe ezinkundleni zokuxhumana, ubelokhu ezibona izithombe ezihlasimulisa umzimba zokubulawa kwamadoda amabili obekuthiwa awasemazweni angaphandle, engaboni ukuthi kuwo kukhona nomfowabo.

“Udadewabo kamama naye ufike ngoLwesibili waxoxa ukuthi ubone into ebuhlungu kubulawa abantu ngesihluku ePinetown. Akazange abone ukuthi lowo muntu indodana kadadewabo.”

Uthe wathunyelelwa ngumngani wakhe osebenza eKloof izithombe zababeshonile ukuthi azibheke kahle. Akakholwanga ebona umfowabo esithombeni, uze wakholwa esembona emakhazeni.

UNxumalo noSefali bebazana. Ezobona umndeni kaSefali okokuqala ngeSonto ngemuva kokuhlaselwa kwabo, unina kaNxumalo, uNkk Thembelihle Khumalo, uthe uSefali ube yiqhawe.

“Kubo bonke abantu ababekhona ngesikhathi kwenzeka lokhu, akekho owake wacabanga ukuthi osolwayo anikwe ithuba lokuchaza. Abantu babezithathela izithombe bejahe ukubhala abakuthandayo ezinkundleni zokuxhumana. Nguye kuphela owathi uyamazi.” ULt Col Thulani Zwane, okhulumela amaphoyisa eKZN, uthe aku­ka­boshwa muntu kodwa kuyaphenywa.