INHLOKO yophiko lwezokushushisa u-Advocate Shamila Batohi
INHLOKO yophiko lwezokushushisa u-Advocate Shamila Batohi, ithe ngamampunge ukuthi yathola uR1.7 milllion emkhankasweni kaMengameli uMnuz Cyril Ramaphosa, iCR17 esakhankasela ukuhola i-ANC.

“Into engekho le. Angicabangi ukuthi kumele ngiyiphendule. Angazi kungani abantu benza lokhu.” Uthe le yimizamo yokumdidisa emsebenzini wakhe.

“Ngeke kunginqide lokhu ukuthi ngenze umsebenzi wami. Isiqalo lesi, kukhulu okuzayo. Ngesikhathi ngiphonswa imibuzo ngifake isicelo sokuthi ngikhethwe kulesi sikhundla ngasho ukuthi izinto ezinje zizokwenzeka.”

Usho lokhu ekhuluma kwiMorning Live izolo ekuseni emuva kokuvela kwezinsolo zokuthi wathola le mali.

Kuthiwa yena namanye amajaji bathola le mali kwiCR17.

Lokhu kusabalele kwiTwitter abantu babuza ukuthi bangazethemba kanjani ezokushushisa nezobulungiswa uma kungukuthi amajaji ayagwazelwa.