CYRIL RAMAPHOSA
UMENGAMELI we-ANC uMnuz Cyril Ramaphosa uthi ngolwamanqamu namhlanje ngodaba lukaMengameli Jacob Zuma njengoba isigungu sale nhlangano sizonquma ngekusasa lakhe.

URamaphosa uthe uyazi ukuthi abantu bafuna kuvalwe isahluko kulolu daba, yilokhu lesi sigungu esizokwenza.

“Isigungu se-ANC sizohlangana sinqume ngendaba kaMengameli Zuma. Wudaba isizwe esifuna kuvalwe isahluko ngalo, yilokho esizobe sikwenza kusasa (namhlanje),” kusho uRamaphosa.

Ukusho lokhu izolo ekhuluma kwethulwa umgubho weminyaka engu-100 kwazalwa iSithwalandwe uMnuz Nelson Mandela. Lo mgubho ubuseGrand Parade eKapa.

Ethinta indaba yokuthi isigungu sizonquma ngekusasa likaZuma kudume ihlombe kwabebethamele le nkulumo eyethulwe lapho uMandela akhuluma khona okokuqala ngemuva kokudedelwa ejele iRobben Island eminyakeni engu-28 eyedlule. URamaphosa nguyena owayebambele uMandela i-microphone ngesikhathi ethula leyo nkulumo.

Umhlangano ophuthumayo wesigungu se-ANC kulindeleke ukuthi uqale ngo-2 ntambama.

Lesi sigungu bekuhlelelwe ukuthi sihlangane ngempelasonto ezayo ngoba yisona esinamandla okulawula uZuma.

Kwenzeka lokhu nje abaholi abaphezulu bale nhlangano, iTop 6 bebehlangene ngempelasonto kubhungwa udaba lukaZuma.

Inkulumo kamengameli ebhekiswe esizweni, ehlehlisiwe, uSomlomo wePhalamende uNksz Baleka Mbete uthe ngeke isahlehliswa.

I-ANC ibhekene nengcindezi yokuthi icacise ngekusasa likaZuma okubikwa ukuthi uyanqaba ukwehla esikhundleni.

URamaphosa ubalule nendaba yokuthi ayikho inkampani engaphansi kukahulumeni okumele isetshenziswe ngabathile ukuzizuzisa bona.

Uthe kumele kube nomnyakazo ukuze kuxazululwe izikhalo zomphakathi.

Ubalule nendaba yokushoda kwamanzi eKapa, wathi uhulumeni kumele usebenze ngamandla ukulungisa lesi simo.

“Akuyona kuphela le ndawo ebhekene nenkinga yamanzi zikhona nezinye kuleli ezinenkinga efanayo. Kumele basizwe abantu kule nkinga ngoba sibhekene nenselelo yesomiso.”

Uthe akekho umsebenzi okumele athole iholo elingaphansi kwalelo elibekwe nguhulumeni elinguR3 500 ngenyanga.

Uqhube wathi leli holo lizokwenza umehluko kubasebenzi abangu-6.6 million abahola kancane.

Abaholi be-ANC baqale bahambela amabandla ahlukene eKapa izolo. Bathi asiza emzabalazweni.