ABASEBENZI basemakhazeni kahulumeni befaka isidumbu somlisa otholakale elinyaziwe eshisiwe KwaMashu Izithombe: Bongani Mbatha / African News Agency (ANA)
ABASEBENZI basemakhazeni kahulumeni befaka isidumbu somlisa otholakale elinyaziwe eshisiwe KwaMashu Izithombe: Bongani Mbatha / African News Agency (ANA)
AMALUNGU omphakathi namaphoyisa endaweni okutholakale kuyona isidumbu somlisa obeklajiwe washiswa KwaMashu kwaJ emagcekeni ezikole ezimbili ezakhelene zamabanga aphansi. Isithombe: Bongani Mbatha
AMALUNGU omphakathi namaphoyisa endaweni okutholakale kuyona isidumbu somlisa obeklajiwe washiswa KwaMashu kwaJ emagcekeni ezikole ezimbili ezakhelene zamabanga aphansi. Isithombe: Bongani Mbatha
USATHUKILE umphakathi waKwaMashu kwaJ emva kokutholakala kwesidumbu sowesilisa siklajwe sashiswa emagcekeni ezikole ezakhelene izolo ekuseni.

Isidumbu somlisa ongaziwa sitholwe siklajwe ezingalweni nasekhanda sashiswa sashiywa endaweni eyihlashana eThandokuhle Junior Primary neKhethamahle Primary.

Ngesikhathi izintatheli zifika endaweni yesehlo izolo amalungu omphakathi abesakhungathekile ebuka isidumbu sowesilisa obenezingozi ekhanda nasezingalweni esanegazi.

Ilungu lomphakathi elihlala ekotishi lesikole, elicele ukuthi igama lalo ligodlwe elibe kwabokuqala ababone isidumbu, lithe belijaha isigebengu ebesiphuce omunye uthisha iselula ngesikhathi lizithela phezu kwesidumbu. Lithe bekuyihora lesihlanu ekuseni ngesikhathi lisibona.

“Kufike omunye uthisha ekhala ngokuthi uphucwe iselula ngaphuma ngithi ngiyombheka (osolwayo) esiteshini ngoba ngizitshela ukuthi ngisengamthola khona. Bengibona sisesincane isikhathi obekwenzeke ngaso. Ngithukile ngesikhathi nginqamula ngithi ngiya emgwaqweni ngibona isidumbu somuntu sishisiwe,” kuchaza ilungu lomphakathi.

Omunye wabafundi ababone isidumbu uthe bayafisa ukuthi kulungiswe uthango olubiyele izikole zombili ngoba banovalo lokuthi ngelinye ilanga bayothola umfundi ebulewe.

Uthe lapho kutholakale khona isidumbu kukude namakilasi futhi yindawo evame ukusetshenziswa abafundi isikhathi esiningi.

Umfundi uthe abafundi badlula kule ndawo kanti abanye bavame ukuhlala kuyona.

Elinye ilungu lomphakathi lithe bakhathazekile ngokutholakala kwesidumbu esikoleni lathi bafisa sengathi abantwana bangalulekwa ngokomqondo ngoba abanye basibonile isidumbu ngesikhathi befika esikoleni njengoba indlela engena esikoleni idlula kupotsho oseduze kwalapho sitholakale khona.

Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCaptain Nqobile Gwala ukuqinisekisile ukuthi amaphoyisa aphenya icala lokubulala.

Uthe amaphoyisa athole umbiko ngesidumbu esitholakale kwaJ KwaMashu wathi ngesikhathi efika asithole sinamanxeba okulinyazwa.

Ikhansela lakule ndawo, uMnuz Nhlanhla Shezi, lithe lizwile ngalesi sehlo.

Lithe sebezame kaningi ukuthi bathumele abantu ukuze babhushe ihlathi elisesikoleni kodwa kuvele kube khona abaphazamisayo.

UShezi uthe bazoqoqa amalungu omphakathi ukuthi abasize ngokuthi baphinde balibhushe ihlathi elisesikoleni ukuze indawo isetshenziselwe ukulima kugwemeke ukuthi kutholakale abantu bebulewe.