UMNUZ Fikile Mbalula obeyiNhloko yezinhlelo zokhetho kwi-ANC

UYAQONGA umsindo phakathi kwezikhulu ze-ANC kuzwelonke njengoba sekungenelele nelinye ilungu layo eliqavile. UMnuz Fikile Mbalula oyiNhloko yezoKhetho noMnuz Ace Magashule onguNobhala-Jikelele bake baphambana ngemibono kodwa kwabuye kwalotha.

Iqale phansi ke indaba njengoba uMnuz Carl Niehaus esegxeke uMbalula ngokungamhloniphi uNobhala uMagashule. Konke lokhu kwenzeka kuTwitter kubuka lonke izwe njengoba uMbalula egcine emvala uNiehaus kuTwitter wakhe. 

UNiehaus ubize uMbalula ngegwala ngoba emvale kuTwitter wakhe.

Umsindo usuke ngokuthi uMbalula uthe i-ANC ibingeke ilibone elidlalayo okhethweni ukube ibingadondolozeli ngoMnuz Cyril Ramaphosa. 

Uthe ibizothola ngaphansi kuka40%. UMagashule akapholisanga maseko wathi wumbhedo lowo ngoba akuvotelwa umuntu oyedwa kodwa kuvotelwa inhlangano. UNiehaus uthe wenze kahle impela uMagashule ayichithe inkulumo kaMbalula.

''Alikho ilungu l-ANC elikhulu ukuyedlula yona qobo inhlangano. Ngeke kube khona ilungu lenhlangano elihamba likhuluma ukuthanda kwalo kwabezindaba bese liyekwa kanjalo," kusho uNiehaus othe uMbalula kumele akhumbule ukuthi uMagashule uNobhala-jikelele wenhlangano okumele amhloniphe. 

Umbalula, uphendule uNiehaus wathi akamazi ungenaphi ezindabeni ze-ANC ngoba indawo yakhe enhlanganweni ayicacile futhi uzokhishwa eLuthuli House kungekudala.  UMbalula wesekwe obengungqongqoshe wezokuvakasha kuleli uMnuz Darek Hanekom othe kungangcno ukube uNiehaus ukhuluma ngamanga awahubhuza ethi uphethwe umdlavuza.