ISITHOMBE esigciniwe seDundee July yanyakenye
BUCISHE bachitheka bugayiwe emcimbini wokwethulwa komjaho wamahhashi oba seNdumeni, okuyiDundee July izolo ngesikhathi izinsizwa zendawo ezizibiza ngosomabhizinisi zingene ngodli zifuna ukunikezwa umsebenzi ngenkani.

Lesi simo siphoqe ukuba lo mcimbi ugcine usuqale ngemuva kwesikhathi njengoba ungene ngehora lesibili esikhundleni sika-12 emini.

Lezi zinsizwa bezithuka izisebenzi zoMnyango wezobuCiko namaSiko nezeMidlalo KwaZulu-Natal, zizibiza ngaphansi kweziketi zonina. Zithe zikhathele ukulethelwa abantu baseMgungundlovu naseThekwini ukuba kube yibo abanikezwa amathenda eDundee July.

Kwale noma sebencengwa ukuba behlise umoya ukuze bangaphazamisi umcimbi kodwa bebengafune lutho.

Bavale isango bathi abafuni ukukhuluma neMeya futhi abayingeni indaba yamakhansela kodwa bafuna uNgqongqoshe, uNkk Bongi Sithole Moloi ukuba akhulume nabo.

Ngesikhathi kwenzeka lokhu uNkk Sithole Moloi neMeya yaseNdumeni, uMnuz Siboniso Mbatha, nabaxhasi bomjaho iDundee July, bebesahlangene ngasese belungiselela ukuqala umcimbi wokwethulwa komjaho ozoba ngesonto elizayo, okunguMgqibelo wangoJulayi 21.

Kwale ngisho izikhulu zoMnyango okunguMnuz Mike Mthembu noMnuz Vejay Baram bekhuza kodwa inhlamba ibisho phezulu kulezi zinsizwa.

“Sikhathele thina uMike Mthembu kade bedlala ngathi. Njalo uma kuneDundee July silethelwa abantu bokuhamba. Sifuna ithenda yeSecurity neye-stage neyokufaka amatende. Sikhathele ukudlala laba bantu besilethela abangani babo. Asiyindawo la futhi noNgqongqoshe akaphumi la engakhulumanga nathi.” Kusho enye yalezi zinsizwa ebinolaka igqoke ijakhethi ebomvu nebhulukwe elinsundu.

Ibingafuni ngisho nangegama layo, ithuka nezintatheli ebezizama ukuthwebula izithombe.

IMeya yaseMzinyathi, uMfundisi Petros Ngubane, uthe kuyiphutha lokhu okwenzekile ngoba laba bantu sebenza sengathi le mpi iqondene noNgqongqoshe.

“Siyaqonda ukuthi isimo sendlala sihlasele wonke umuntu ngisho abezamabhizinisi. Kodwa sesithathe isinqumo sokuba osomabhizinisi bendawo bangasali ngaphandle uma kunomsebenzi okungaba owokulungisa umgwaqo noma owanoma yiluphi uhlobo ,” kusho uNgubane.

UNgqongqoshe uSithole Moloi uxolise kubaxhasi nezihambeli wathi naye kube ngaphezulu kwamandla akhe osekwenzekile.

“Siyaxolisa kakhulu ngesimo esesibhekane naso. Nami bese nginovalo lokuthi kungenzeka laba bantu bangene banishaye ngezihlalo. Kade sinenkinga muva nje lapho umphakathi ubukhalaza ngekhansela kodwa wavele washisa isikhungo somtapo wolwazi. Nalapha size ngobuhle kodwa sekwenzeka lokhu,” kusho uNkk Sithole Moloi.