KUSOLWA umphakathi obudinwe ugane unwabu ukhala ngokushoda kwamanzi eNgonyameni ukuthi yiwo oshise inkantolo yenkosi izolo.

Lo mphakathi ubukhala ngokushoda kwamanzi kuthiwa uvale umgwaqo ekuseni ufuna amanzi ekhanseleni wabe usudubela enkantolo yenkosi yesizwe sakwaCele, iVumengazi Traditional Court, wayishisa.

Okhulumela amaphoyisa kulesi sifundazwe, uCol Thembeka Mbele, uthe iqulu lamalungu omphakathi elilinganiselwa ku-300 livale umgwaqo lashisa amathayi.

“Amaphoyisa aphuthume kule ndawo ngemuva kokubikelwa ngequlu ebelivale umgwaqo ngamathayi avuthayo, amalungu omphakathi avulele ngamatshe ebhekise emotweni ebihamba amaphoyisa,” kusho uCol Mbele.

Kuvulwe icala lokudala udlame emphakathini kodwa uthe bekungakaboshwa muntu.

UNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zoMdabu KwaZulu-Natal, uNkk Nomusa Dube-Ncube, usigxekile isenzo salo mphakathi wathi akunamqondo ukuthi umphakathi ungathi ufuna amanzi kodwa ushise inkantolo yenkosi.

“Kunezindlela ezilandelwayo zokukhalaza. Siyaphinda siyawunxusa umphakathi wakithi ukuthi ungashisi ingqalasizinda uma unezikhalo ngoba kusibuyisela emuva. Inkantolo yesizwe ibibuye isetshenziselwe ukuphakela umphakathi ontulayo wakuyo le ndawo. Ngenxa yalo mbhikisho abantu abathola ukudla okuphekwa kule nkantolo abazi ukuthi bazodlani. Isimo somnotho siyaphoqa ukuthi izikhungo ezikhona njengamanje zenze okungaphezulu kwalokho ezibekelwe khona,” kusho uNkk Dube-Ncube.