UMNUZ Vusi Mhlungu otholwe eshonile ngasesibayeni somuzi womuntu Isithombe: Sithunyelwe
UKHALA ngebhadi owesifazane waseNagara, eLesedi eNquthu, okutholwe isidumbu sendoda sidindilize ngasesibayeni sakwakhe.

Isidumbu sikaMnuz Vusi Mhlungu (29) waseMabululwane kuthiwa sitholwe ngeSonto ekuseni eduze nesibaya sakwaKhasibe.

Kusolwa ukuthi uMhlungu uqhuqhwe amakhaza ngoba ubelele emnyango kanti ubekade ezitike ngogologo.

Kuthiwa uhambe koninalume kwaKhanyile, eMaduladula, kade bezijabulisa ngogologo ngoMgqibelo ebusuku.

Kuthiwa wathi kwayehleli nabo usaya kobheka izintombi zakhe.

UNkk Elizabeth Khasibe, okutholwe kwakhe isidumbu, ulokhu ebabaze njalo ngokumehlele.

“Kuthiwa kwale ngisho esekhuzwa ngoba kusebusuku ukuba angahambi kodwa uvele waqeda ukuphuza ugologo wahamba wathi uya entombini,” kusho uNkk Khasibe othe akalazi ibhadi elingaka elimehlele.

“Undodana lo ufike phakathi kwamabili kuzosa kube yiSonto. Uthe ucela ukuvulelwa, ubuya eMaduladula. Ngendlela abekhuluma ngayo bekucaca ukuthi uphuzile futhi nami angimazi. Ngivele ngasaba ukumvulela ngoba bengingazi noma isigebengu, sizosibulala sisidlwengule sihambe njengoba ngizihlalela nendodakazi yami nezingane ezincane kuphela. Kuthe ekuseni ngilungiselela ukuya enkonzweni ngazizwa ngixinwa isisu, ngaphuma ngaya endlini encane. Kuthe uma ngiqalaza ngasesibayeni ngacishe ngashayeka phansi ngibona umuntu elele eduze kwesibaya. Ngibize bonke omakhelwane nezihlobo ukuba zizongibonisa umhlola. Sibize namaphoyisa okuyiwo afike athola ukuthi akasekho emhlabeni. Ngisola utshwala namakhaza ukuthi yikho okube yimbangela yokuba ashone lo mfana ngoba bekubanda. Zonke izinto zakhe bezikuye okuhlanganisa iselula, isikhwama semali nekhadi ebelikhomba ukuthi ungunogada eMnambithi,” kusho uNkk Khasibe.

Uthe okubuhlungu kakhulu ukuthi bathole nokuthi kubo kamufi kushoniwe emndenini.

Abomndeni kamufi abakholwa ukuthi ubulawe utshwala namakhaza njengoba bethi wayengaphuzile kakhulu.

Uyise omncane kamufi, uMnuz Bonginkosi Mhlungu, uthe sebezolanyulelwa imiphumela yokuhlolwa kwesidumbu.

“Thina sitshelwe ukuthi kunemoto eyazwakala iduma ebusuku nokukholakala ukuthi yiyo eyambeka yajika. Ngesikhathi simfica namaphoyisa bekungekho okushoyo ukuthi unezinkomba zokubulawa utshwala. Kunalokho ubenamagwebu emlonyeni njengomuntu odliswe ushevu. “Ngisho amateku akhe abengakhombisi ukuthi wasuka eMaduladula ngezinyawo. Uma kunjalo bekufanele afike engcolile futhi egcwele nodaka ngoba leya ndawo inamaxhaphozi,” kusho yena.

Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uColonel Thembeka Mbhele, uthe amaphoyisa ayaphenya ngokufa kukaMhlungu.