INDIDA ngokubulawa kukaNksz Nolwazi Kunene okusolwa ukuthi wabulawa ngobeyisoka lakhe ngokumkopolota amehlo, lamkhipha inhliziyo, isitho sangasese, lamnquma nezandla emva kwalokho lambhunyela nge-acid. Kuthiwa kwatholakala ugebhezi lwekhanda lakhe ehlathini emva kwenyanga kade edukile Isithombe: SITHUNYELWE

KUNZIMA emndenini wowesifazane waseNtapha, eHlokozi, obulawe wakopolotwa amehlo, wasikwa "inanazi" wanqanyulwa izandla maqede wathelwa nge-acid wayolahlwa ezimobeni.

UNksz Nolwazi Kunene (22) kuthiwa wagcinwa enesoka lakhe eseliboshwe ngezinsolo zokumbulala.

Ngokomthombo osondelene kakhulu nophenyo ngokufa kwalo wesifazane, umsolwa uzivumele yena ukuthi wambulala kanjani umufi.

Umsolwa kuthiwa owakhona endaweni kanti kuke kwanezinsolo zokuthi uyaziwa nasendaweni ukuthi ushushumbisa izidakamizwa.

“Bebesebenza nesoka lakhe eMzinto. Wake washo ngelinye ilanga ukuthi isoka lakhe lake lathi lifuna ukumbulala,” kusho umthombo.

Umthombo uthe umufi wayengakaze acacise ukuthi umsolwa wayefuna ukumbulalelani.

Ngokomthombo, bazitshela ukuthi kusho ukuthi yingxabano yezithandani efikayo iphinde idlule.

“Emva kokungabuyi kukamufi ekhaya, kwahlatshwa umkhosi.

“Nesoka lakhe lamphika, lathi alimazi ekubeni behlala ndawonye,” kuchaza umthombo.

Umufi kuthiwa utholakale esimobeni sekunzima nokumhlonza. Kuze kwasiza ulibofuzo olumhlonzile.

Omunye umthombo osemndenini, utshele leli phephandaba ukuthi kunezinsolo zokuthi umsolwa wahambisa umufi eseyisidumbu enyangeni thizeni.

“Kodwa akucaci ukuthi wafika nesidumbu sesivele sicwiyiwe noma wafika nezitho zomzimba esezisikile yena uqobo. Yiyo yonke imibuzo esisenayo leyo,” kusho owomndeni. Njengoba umsolwa eseboshiwe, umndeni uthi unethemba lokuthi zonke izimpendulo bazozithola enkantolo uma kuqhutshekwa necala.

Nakuba umndeni wakwazi ukubona ukuthi leso kwakuyisidumbu sikamufi, umthombo uthe kwaze kwaphoqeleka ukuthi kuyokwenziwa ulibofuzo ngokusebenzisa lona ugebhizi lwekhanda lakhe ngoba okunye kwashiswa yi-acid kwaphela. Kusolwa ukuthi emva kokumlahla lapho ehlathini, labe selimbunyela nge-acid ngenhloso yokucisha ubufakazi.