U-Agreement Zulu, owenza uhlelo lwasekuseni iSesifikile Breakfast Show nolukamaskandi ngoMgqibelo kwiNguna FM
KUMISWE umsakazi wesiteshi somphakathi sasoLundi, iNguna 89.0 FM, kulandela ukuthengela ozakwabo besifazane ikhekhe ngo-Agasti 9. U-Agreement Zulu, owenza uhlelo lwasekuseni iSesifikile Breakfast Show nolukamaskandi ngoMgqibelo, kuthiwa wahlanganisa abasakazi besifazane wabathengela ikhekhe.

Umthombo uthe okwadina abaphathi wukuthi abasakazi babemncoma emoyeni. Ebuzwa i-Agreement uphikile ukuthi umisiwe.

“Ngizobuyela noma yinini emoyeni uma sengithanda.”

Uthi usazogeqa amagula ngalolu daba. Umphathisiteshi uMfu Hebert Mncube uthe umisiwe uZulu kodwa wacela kuthintwe umphathi wezinhlelo kulesi siteshi, uMandla ‘Big Show’ Dumakude.

UDumakude uphikile ukuthi uZulu umiselwe ukuthengela abasakazi ikhekhe. Uthe nalokho kuyingxenye yamaphutha.

Uthe bese kungokwesibili uZulu ephambana nemigomo yesiteshi.

“Saqala samkhuza ehlela i-gala dinner ngaphandle kokwazisa abaphathi. Waphinda wenza umcimbi wabesifazane, basebenzisa nomoya bengagunyaziwe. Sezwa sekunomsindo emoyeni, kukhuluma noma wubani.

Waya eThekwini, wathi uhambisa ingane akazobakhona, ngathi uma ngibuza ukuthi uhlelile yini nomuntu ozombambela, wavele wavala ucingo.”

Uthe wathi ebona kungafiki muntu ozombambela wafaka umuntu ozombambela ngaphambi kokuthatha isinqumo sokummisa uZulu.

“Sathi sisammisile sashayelwa ucingo inyanga yaseHluhluwe okuthiwa uDlamini, ikhala ngokuthi yathenga isikhathi ohlelweni lukamaskandi kodwa iyathuka engasazwakali emoyeni uZulu. UDlamini wathi wakhokha uR2 000 kuZulu ukuze akhangise ngemithi yakhe. Ngabuza umphathisiteshi nowezikhangiso ukuthi kukhona yini isivumelwano abasaziyo esenziwa noDlamini.”

UDumakude uthe uyakhumbula ezwa uDlamini ekhuluma emoyeni kodwa wazitshela ukuthi umculi kamaskandi kanti akunjalo.

“Ngathi uma ngimtshela ngalokhu uZulu, wangigibela ngenhlamba, wangibiza ngenkabi engumantindane kaMncube. Wathi kukhona azongenza khona.”

UDumakude uthe uxhumene namaphoyisa ngezinsongo zikaZulu kodwa uZulu uyaphika. Kunabalaleli azwakalise ukungenami ngokumiswa kukaZulu.