Isithombe esigciniwe: Bongiwe Mchunu/ANA
SIMUNCU isimo esizweni saKwaNxamalala eNkandla ngemuva kwesinqumo sobuholi obuphezulu be-ANC sokuhoxisa uMengameli Jacob Zuma esikhundleni sakhe.

Ithimba leSolezwe izolo lihambele khona ukuzwa umbono womphakathi ngesinqumo.

Cishe bonke abantu bazwakalise ukungenami ngesinqumo sikaKhongolose.

UMnuz Bhozas Ndlovu uthe bafe olwembiza ngokukhishwa kukaZuma.

“Manje sinomgwaqo, ugesi namanzi izinto ekade singenazo, iyodwa into esele manje izindlu zomxhaso. Njengoba bemkhipha kusho ukuthi ngeke sisazithola izindlu,” kusho uNdlovu.

KWESOKUDLA uMnuz Bhozas Ndlovu noMnuz Nzuzo Sikhakhane baKwaNxamalala eNkandla abakhala ngokuthi bafe olwembiza ngokukhishwa kukaZuma esikhundleni ngoba ubesiza kakhulu ekutheni indawo yabo ithuthuke

UMnuz Nzuzo Sikhakhane uthe kuzoshuba njengoba kukhishwa uZuma.

“Asiyithandi le nto eyenzekayo. Bekumele balinde aqede ihlandla lakhe ngoba abanazo nezizathu ezibambekayo abamkhiphela zona,” kusho uSikhakhane.

Uthe bebethwele kanzima bengenazo izidingo, baze basizakala ngoba uZuma esenguMengameli.

Ikhansela le-ANC ku-ward 14 endaweni, uMnuz BS Mbambo, lithe:

“Thina simlindile uZuma ukuthi simamukele ngendlela uma ebuya ekhaya ngoba siyamthanda futhi ulisebenzele izwe.”

Uthe abayithandanga indlela ubuholi be-ANC obusingathe ngayo udaba lukaZuma.

“Kumele ngabe kukhona esakufunda ngokuthi kwaba namphumela muni ukukhishwa kukaMengameli Thabo Mbeki kodwa indlela okwenzeka ngayo ungathi asifundanga lutho,” kusho uMbambo.

Owesifazane onqabile negama lakhe wazichaza ngoMaMkhize usabise ngokuthi ngeke alubhade okhethweni ngonyaka ozayo uma uZuma ekhishwa lingaphelile ihlandla lakhe.

“Umuntu ubehlala evuka ngovivi eya ezikhungweni zokuvota uma kunokhetho. Ngonyaka ozayo angiyi njengoba kwenzeka le nto.”

Uthe i-ANC idlala ngendodana kaMaMzobe esazishonela.

UmaMkhize. Isithombe: DOCTOR NGCOBO


Nomunye wesifazane ozichaze ngoMaKhanyile naye uthe uzohlala ekhaya nevoti lakhe.

“UZuma bayamhlukumeza. Yini lena engaka aseyenzile esingenza kuthiwe akusamele aqede ihlandla lakhe?”

Umakhelwane wakwaZuma, uNksz Khululiwe Mhlongo, uthe baphoxekile ngesinqumo se-ANC, waxwayisa ngokuthi sizodala ukuthi luqhubekele phambili uqhekeko enhlanganweni.

“Ubuholi bukhuluma ngobumbano kodwa izenzo zabo ziphambene nalokhu obukushumayela kithina njengamalungu emazingeni aphansi,” kusho uNksz Mhlongo.

Uchaze uZuma njengomuntu obazisayo abantu.

“Uma kuhlukaniswa unyaka sigcwala khona kaMengameli sibuse kuze kuse,” kusho uNksz Mhlongo.

Uthe abantu bangasho ukuthi uZuma unamaphutha, wengeza ngokuthi nesiZulu siyasho ukuthi alikho isoka elingenasici.

“Nalona abajahe ukuthi angene esikhundleni kusazovela izinto zakhe naye agcine esekhishwa njengoZuma,” kusho uNksz Mhlongo.

Ithimba leSolezwe liphinde lazama nokuhambela umuzi kamfowabo kaZuma, uMnuz Khanya Zuma kodwa langamfica.

Ngesikhathi liya khona lilanyelwe amaphoyisa aqapha umuzi kaMengameli aphume eshesha emzini kaZuma ezobuza ukuthi bafunani abezindaba.

“Niyazi ukuthi kule ndawo akufuneki muntu. Sesicishe sanithela phansi ngenhlamvu njengoba nilokhu nizulazula lapha,” kusho elinye iphoyisa.

Amaphoyisa aqale enqaba ukuthi izintatheli zingene esitolo esisemzini kamengameli kodwa agcina evumile.

Inkosi yesizwe saKwaNxamalala, uBhekumuzi Zuma, inqabile ukuphawula yathi ayikhulumi ngezinto zezombusazwe.