KUXWAYISWA ngomoya onamandla nemvula okungase kudale umonakalo eThekwini namhanje ntambama
UMASIPALA weTheku usukhiphe isixwayiso ngomoya onamandla ohambisana namakhaza ozohlasela kuleli dolobha namhlanje ntambama kuze kube ikusasa ekuseni.
Lo moya kulindeleke ukuthi udlulele olwandle ngaseningizimu nesifundazwe. Umoya uzobe uhamba ngesivinini esilinganiselwa ku-58 kilometres ngehora.
Ngaphandle komoya kulindeleke nemvula enamandla ntambama.
Abahlali, ikakhulukazi abasemjondolo, bayanxuswa ukuthi bathole indawo ephephile abangafihla kuyo amakhanda ngoba lo moya ungase wenze umonakalo.
Abantu banxuswa ukuthi baqaphele futhi bahlale ezindlini. 
UMasipala uthe izakhamuzi ziyanxuswa ukuthi zishayele inombolo yophiko lwezinhlekelele ku-031 361 0000 uma kunezimo eziphuthumayo.