Isithombe Esigciniwe: Nic Bothma

IZAZI zezulu sezikhiphe isixwayiso ngamakhaza azoshubisa umnkantsha kusukela ngoLwesithathu kuze kube yimpelasonto kuleli.

Kulindeleke ukuthi amakhaza ahambisane nezimvula ezinamandla kanti kwezinye izingxenye zakuleli kulindeleke ukuthi kube namaqhwa. 

AbeSouth African Weather Services bathe amazinga okushisa azoma ku-19°C, kanti lesi simo sezulu sizohlasela iKwaZulu-Natal, Free State neNothern Cape kusukela kusasa. 

NgoLwesine amakhaza azodlulela eGauteng naseMpumalanga. Kuzobanda kakhulu ngoLwesine. 

Abalimi abafuyile kuthiwa kumele benze izinhlelo zokuvikela imfuyo yabo kulawa makhaza aqhamuke ngesikhathi esingalindelekile. 

Ezifundazweni iKwaZulu-Natal, Eastern Cape naseMpumalanga kulindekele ukuthi imvula enamandla ihambisane nezikhukhula. 

Kuzokhumbuleka ukuthi ngenyanga edlule imvula edale izikhukhula eThekwini, KwaZulu-Natal, idlule nabantu ababalelwa ku-11. Kwezinye izindawo kulesi sifundazwe abantu bashaywa umbani. 

Ukuguquka kwesimo sezulu

Ukuguquka kwesimo sezulu sekuvame ukuthusa abantu abaningi ngoba kubonwa njengento engavamile kuleli. Ngokwe eNCAWeather ukushintsha kwezikhathi, ikakhulukazi inkwindla nasentwasahlobo, kuvame ukuletha izimo zezulu ezingajwayelekile ezindaweni eziningi emhlabeni ngokunjalo naseNingizimu Afrika. Ngalezi zikhathi kuba nezimvula ezinamandla ezihlala izinsuku, kanti kwezinye izindawo njengaseDrakensberg kuba namaqhwa isikhashana ngesikhathi sehlobo.