ZISHADILE izolo izithandani ezisencane uSiyacela Dlamuka wasoLundi noThando Msomi waseNkandla Isithombe: SITHUNYELWE

“ABANTU abaphume ezindabeni zami noThando, asimfuni umuntu wesithathu ozongena phakathi kwethu.”

Lawa ngamazwi kamkhwenyana osemncane uSiyacela Dlamuka (16) obophe ifindo likasofa silahlane nesinqandamathe sakhe uThando Msomi (16) eMabedlane, oLundi, ngoMgqibelo.

Ekhuluma neSolezwe ngeSonto ngaphambi komshado izolo uSiyacela ofunda uGrade 9 eNdlovana High School khona oLundi uthe konke sekumi ngomumo ngomshado.

“Ubona nje ngiqeda ukuyolanda izitulo namakhekhe omshado. Sizoqala ngomshado wesiZulu khona la ekhaya. Umshado omhlophe uzoba sehholo ngo-4 ntambama,” kusho uSiyacela.

Uthe akanalo noluncane uvalo lokungena emshadweni esemncane ngoba uyindoda enesibindi, ekufezayo ekuqalile.

Isifiso sakhe uthe ukuthi umndeni kaThando uphatheke kahle emshadweni wabo, kungabi bikho into ezophazamisa usuku lwabo.

Ugxeke kakhulu imibiko yokuthi umshado wabo ucishe wahlehla ngemuva kokungagculiseki kukanina kaThando ngezinkomo okulotsholwe ngazo indodakazi yakhe.

“Ayikho leyonto yokuthi umshado wethu ucishe wahlehla. Abantu abayeke ukugxambukela ezindabeni zami noThando. Abayeke ukulokhu bethi sisebancane, thina siyayazi into esiyenzayo,” kuthetha uSiyacela.

Uyise kaSiyacela, uMbhishobhi Mthandeni Dlamuka (59) webandla iCorinthians Apostolic Church in Zion obezwakala ejabule ukuqinisekisile ukuthi ziyawushaya endodaneni yakhe.

Uthe baqambe beshilo labo abekade becabanga ukuthi lo mshado ngeke ube khona.

Ufisele lezi zithandani ezisencane okuhle kodwa emshadweni wazo.

UMpho Lengane ongumdidiyeli wohlelo lweMoja Love olukhuluma ngempilo yalezi zithandani, Isencane lengane uthe lo mshado uzovezwa amahora amabili kulolu hlelo emasontweni ambalwa azayo ngoMeyi 18, ngo-7:30 ebusuku.

Ukuqinisekisile ukuthi kube nezinkinga ezicishe zaholela ekumisweni komshado.

“UThando ofunda ugrade 10 ubenovalo lokuthi uzokwazi yini ukuqhubeka nesikole uma eseshadile.

Ubekhathazwa nawukuthi emuva komshado kumele ahlale izinyanga ezintathu emzini engabonwa abantu.

“Uphoqelekile ukuthi ayeke isikole sakhe eNkandla, usezoqhubeka afunde oLundi,” kusho uMpho.

Uthe uSiyacela ubatshele ukuthi useyibheke ngabomvu inkonzo yasebusuku njengoba sebezokwazi ukuyenza udede noThando uma sebeshadile.

Esiqeshini sokugcina sohlelo uMpho uthe uSiyacela uzovezela umndeni wakhe ishidi elimhlophe elizoqinisekisa ukuthi uThando umthole esayintombi nto.