ISITHOMBE ESIGCINIWE: Simphiwe Mbokazi/African News Agency (ANA)
SEKUZOSHAYWA imithetho enqala mayelana nokusungulwa kwezipaza ezintsha emalokishini ukuvimbela abokufika abangenise kakhulu ezindaweni zabamnyama.

Isiphakamiso kuphunywe naso emhlanganweni obuphuthuma KwaMashu ngoLwesibili ebusuku nguNdunankulu waKwaZulu-Natal, uMnuz Willies Mchunu, uNgqongqoshe wezokuVakasha nokuThuthukiswa koMnotho esifundazweni, uMnuz Sihle Zikalala nePhini leMeya eMkhandlwini weTheku, uNkk Fawzia Peer ngemuva kokuvela kwezinsongo okuthiwa zivela kubantu ezithi abokufika kumele bavale izitolo zabo KwaMashu, Ntuzuma neNanda ngaphambi kokuba kuphele usuku lwanamhlanje.

Ngaphandle kwesiphakamiso sokuba kube nomthetho oshaywayo, umhlangano uvumelane ngokuthi kumele zicutshungulwe kabusha izitolo kubhekwe kuthi ngobani abanikazi bazo.

Umhlangano ubuhanjelwe wubuholi beNorth Regional Business Association (NORBA) obebumele abantu base-Ethiopia naseSomalia abahweba enyakatho yeTheku.

UMnuz Mlungisi Mncube weNORBA uthe bayavumelana nohlelo oluqalwa uhulumeni lokuzama ukulungisa ibhizinisi labo.

Uthe yize bevumelene nohulumeni kodwa basazobuyela emphakathini beyowucela ukuthi wehlise amaphaphu.

Uvumile ukuthi yibona abebekhiphe umyalelo wokuthi kuvalwe izitolo zabokufika.

“Sifisa isisombululo siphume ohlelweni oluqalwa wuhulumeni ngoba naye uyavumelana nokuthi ibhizinisi kumele ligunyazwe wumthetho,” kusho uMncube.

UMnuz Ahmed Mohamed, womkhandlu wabantu baseSomalila KwaZulu-Natal, uthe baneme ngezinqumo ezithathwe emhlanganweni.

UMohamed uncome nohulumeni ngokungenelela kwakhe ukubhula umlilo.

Uthe nabo bayavumelana nokuthi zingabe zisavulwa izitolo ezintsha.

Umhlangano uvumelane ngokuthi zivalwe zonke izitolo ezingekho emthethweni lungakapheli usuku lwanamhlanje.

UZikalala uthe sebesungule ikomidi elizosebenza udaba ukuthula isisombululo.

“Sesisungule ithimba elincane elizohlola zonke izitolo ezikhona, lenze uhlu lwazo bese lenza neziphakamiso zomthetho okumele zithathwe,” kusho uZikalala.

UZikalala uthembise ukuthi bazobheka ukuthi ukuba khona kwezinxanxathela zezitolo emalokishini akunawo yini umthelela omubi.

“Abantu bangakungabaza nje ukuzibophezela kwethu njengohulumeni kodwa siqinisile uma sikhuluma ngokuguqula izisekelo zomnotho,” kusho uZikalala.

UMchunu ushayele ihlombe zonke izinhlaka ebezihlanganyele emhlanganweni, wathi izivumelwano ezenziwe zivimbe udlame obelungase lubheduke.

Uthe uhlale egquqguzela ukuthi kuxoxwe noma kuhlangene izitha.