Tshatha
MHLELI: Ngicela ukubeka umbono wami nami ngalolu hlelo uSigiya Ngengoma olusakazwa kuKhozi FM.

Lolu hlelo selonakele luphelile nje. Ngeke futh lulunge ngaphandle kokubuyisa oyedwa phakathi kukaNgizwe noTshatha. Laba abalusakaza manje basitshela ngomendo wabo nje kuze kuyophela uhlelo.

UNonhlanhla “Mdonso” Ngcobo akanalo nhlobo izwi lokusakaza lolu hlelo, unolwazi oluncane kakhulu ngomaskandi.

UZimiphi “Zimdollar” Biyela ngisho umuzwa nje ekhuluma uyezwa ukuthi ungundlovu kayiphikiswa, unabaculi abathandayo kunabanye.

Bese kuba uMdlalose, uyena umgovuzi waleli bhodwe elingavuthwa.

Uma kushintshwa sengathi naye angake aphunyuzwe manje. UKhozi FM ake lulalele imibono yabalaleli bandla sekuyazwela phela manje.

Umlaleli woKhozi