ITIGER Brands okwatholakala ukuth imboni yayo egaya ukudla iyona ewumsuka wesifo seListeria: Siphiwe Sibeko/Reuters
BANGU-240 abantu asebebulewe yisifo esitholakala ekudleni, ilisteriosis kusukela ngo-Januwari 1 kuze kube nguMeyi 10.

Esitatimendeni isikhungo esibhekelele ukuqubuka kwezifo, iNational Institute for Communicable Disease (NICD) iveze ukuthi zingu-1 033 izigameko ze-listeriosis esezibikiwe kodwa siyehla isibalo sabaphathwa yilesi sifo selokhu kwahoxiswa inyama egayiwe yakwa-Tiger Brands ezitolo.

Abe-NICD bathe kusukela ngoMashi 4, zingu-64 izigameko ze-listeriosis ezintsha esezibikiwe.

EGauteng bangu-379 abantu abaguliswe yi-listeriosis kwashona abangu-106.

Kulandela iWestern Cape nabangu-114 abaguliswa yilesi sifo sabulala abangu-30, KwaZulu-Natal sigulise abangu-63, sabulala abangu-21.

INorthern Cape egulelwe ngabayisithupha yashonelwa ngabathathu.

UNgqongqoshe wezeMpilo, uDkt Aaron Motsoaledi waveza ukuthi i-listeriorisis igulisa kakhulu abantu abasemadolobheni ngoba yibona abathenga kakhulu inyama egayiwe uma kuqhathaniswa nabahlala ezindaweni zasemakhaya.

Abe-NICD bathe isimo basiqaphe ngeso lokhozi futhi uMnyango wezeMilo, owezoHwebo neziMboni, owezokuThuthukiswa koMnotho, owezoLimo iyasebenzisana ukuqinisekisa ukuthi isimo sibuyela kwesijwayelekile.

Ummeli olwela amalungelo abantu abahlukunyezwa yizinkampani ezinkulu, uMnuz Richard Spoor uthe, liyaqhubeka icala lokuthi inkampani ekhiqiza inyama egayiwe yakwa-Enterprise, iTiger Brands ihlawule abalahlekelwe yizihlobo nabaguliswe yimikhiqizo yayo.

Imizamo yokuthola ukuphawula kwabakwaTiger Brands ayiphumelelanga izolo njengoba bengayiphendulanga imibuzo abathunyelelwe yona.

Abakwa-Tiger Brands babegcine bethe bayazi ngecala likaSpoor kodwa okwamanje abakwazi ukusho ukuthi abafuna isinxephezelo bazothola malini kodwa uma abantu beguliswe wukudla kwakwa-Enterprise bazonxeshezelwa.