UMNYANGO wezeMfundo KwaZulu-Natal uthi othisha abazoshiya abafundi bangenele imashi yeSadtu ngoLwesihlanu bazobanjelwa imali.
UMnuz Kwazi Mthethwa, okhulumela uNgqongqoshe wezemfundo esifundazweni, uMnuz Mthandeni Dlungwane, uthe le mashi izophazamisa abafundi abazobhala umatric ezinsukwini ezingu-10 ezizayo.

Uthe bazoqhubeka baxoxe neSadtu kodwa bazoyibamba imali.

"Simile ekutheni sizosebenzisa uhlelo lokuthi ongasebenzanga ngeke ahole. Siyabona iSadtu ibamba imashi sekubalwa izinsuku ngaphambi kokuba kubhalwe."  
Uthe babalelwa ku-198 000 abafundi abazobhala izivivinyo eziqala ngo-Okthoba 16 kuya kuNovemba 28.

 ISadtu izomashela lo mnyango eThekwini ikhala ngezinto eziningi okubalwa ukushoda kwengqalasizinda, ukungaqashwa kwabasebenzi, uhlelo lokususwa kothisha minyaka yonke bayiswe kwezinye izikole, izikole ezingayitholile imali kuze kube yimanje nenkohlakalo emnyangweni.

UMthethwa uthe odabeni lwemali ezikoleni, bathola ukuthi umfundi oyedwa igama lakhe livela ezikoleni ezimbili ngakho banquma ukuthi bazosebenzisa izinombolo zama-ID ukwaba mali.

Uthe uma inombolo ingekho kumele benze incwadi efungelwe ukuze kungatshalwa imali kabili.
" Odabeni lwengqalasizinda sidinga u-R44 billon ukubhekana nayo ekubeni imali yayo ingu-R2.4 billion. Uhlelo lokwaba ingqalasizinda lwenzeka njalo ngonyaka ngakho ukuhlaselwa kwezikole yisichotho nezimvula kubeka umthwalo endabeni yezinsiza ngoba kusenza singakwazi ukugxila kulokhu esisuke sikuhlelile," kusho uMthethwa.

Uthe endabeni yokwehliswa kwamakhilomitha kunenkinga yesabelo esehliswayo njalo noma beya kumgcinimafa bayachithwa ukuze bathole imali ethe xaxa.

ISadtu ithe iyazi umnyango uzobamba imali kodwa imashi iyaqhubeka ngoba kukaningi behambisa izikhalo kodwa kungenzeki lutho.