UMVIKELI Womphaka u-Adv Busisiwe Mkhwebane File picture: Mike Hutchings/Reuters
UMVIKELI woMphakathi u-Adv Busisiwe Mkhwebane uxolelwe okwamanje emuva kokungaveli phambi kwamalungu ePhalamende. Izolo aludingidwanga udaba lokuthi kufanele yini abe sehhovisi lakhe.

Izolo, amalungu ePhalamende ekomiti lezobulungiswa athe u-Adv Mkhwebane uzonikwa isikhathi esifanele ukuthi aziphendulele ngokwenzeka ehhovisi lakhe.

Amalungu eDA, EFF ne-ACDP abefuna kuphenywe u-Adv Mkhwebane ukuthi ukufanele yini ukuba sehhovisi lakhe kodwa amalungu e-ANC athe kufanele kulindwe izinyanga ezimbalwa.

USihlalo wekomiti uDkt Mathole Motshekga uthe uzonikeza u-Adv Mkhwebane ithuba lokuthi aziphendulele kwizinsolo azibekwa yiDA.

USotswebhu weDA, uMnuz John Steenhuisen uthe bafuna u-Adv Mkhwebane aphume ehhovisi lakhe ngoba ukhombisa ukungawazi kahle umthetho futhi uhlale ehlulwa njalo uma efake amacala enkantolo.

Amaqembu aphikisayo axwayise i-ANC ngokuthi uma ihluleka wukuphenya u-Adv Mkhwebane kuyosho ukuthi iPhalamende aliwenzi kahle umsebenzi walo.

UMnuz Steve Swart we-ACDP uthe akufanele kuyekwe abantu abangawulandeli umthetho njengoba kwenzeka odabeni lwaseNkandla.

UMnuz Thilivhali Mulaudzi we-EFF uthe bafuna kube nophenyo ngo-Adv Mkhwebane maduze ngoba uphula umthetho.

“Kufanele ngiphathe wonke umuntu ngendlela efanayo, ngimnikeze ithuba lokuziphendulela no-Adv Mkhwebane angikwazi ukuthatha isinqumo engakaphenduli,” kusho uMotshekga.

U-Adv Mkhwebane utshele izintatheli ukuthi ikomiti linelungelo lokuthatha isinqumo ngaye.